Hyppää sisältöön

Oikeusministeriö myöntää erityisavustuksia järjestöille naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseen

28.10.2020 9.00
Uutinen

Avustusten avulla on tarkoituksena toimeenpanna naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelmaa. Erityisavustukset on suunnattu järjestöjen hankkeille ja toimille, joiden kautta vastataan kansainvälisiin suosituksiin ja sitoumuksiin. Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt, kuten järjestöt, yhdistykset, säätiöt, oppilaitokset, kunnat ja kuntayhtymät.

Avustusta myönnetään neljään eri tarkoitukseen yhteensä 400 000 euroa. Rahoitus jakautuu seuraavasti:

  1. Erikoiskoulutukseen naisiin kohdistuvan väkivallan ilmiöalueista poliiseille, syyttäjille, tuomareille ja oikeusavustajille: enintään 300 000 euroa
  2. Hankkeeseen, jossa kannustetaan suomalaisia pelistudioita moninaistamaan pelien sukupuolirooleja ja pelien maailmankuvaa: enintään 50 000 euroa
  3. Järjestötyöhön naisiin kohdistuvaa ja kunniaan liittyvää väkivaltaa vastaan maahanmuuttajayhteisöissä: enintään 40 000 euroa
  4. Hankkeeseen, jossa lisätään opettajien ja opettajaksi pätevöityvien osaamista väkivallan tunnistamisesta ja puheeksi ottamisesta laatimalla ja levittämällä aihetta käsittelevää materiaalia: enintään 10 000 euroa

Hakemuksissa on käytävä ilmi, mitä edellä mainituista varten avustusta haetaan. Useampaa tarkoitusta varten tulee tehdä erilliset hakemukset. Hakuaika päättyy 30.11.2020 klo 16.15.

Lisätietoja:

Hakuohjeet ja lisätietoa oikeusministeriön verkkosivuilla