Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille -käsikirja tarjoaa käytäntöjä nuorten parissa työskenteleville

8.8.2019 13.49
Uutinen

Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille -hankkeen tarkoituksena oli kehittää työmalli eri toimijoiden välille, jossa suurimmassa syrjäytymisriskissä olevat maahanmuuttajataustaiset nuoret tavoitetaan ja he saavat tarvitsemansa palvelut.

Hankkeen tavoitteena oli myös vahvistaa maahanmuuttajataustaisten nuorten sosiaalista osallisuutta ja edistää heidän pääsyään koulutukseen ja työhön. 

Hankkeen tuloksena on syntynyt uusi työmalli, jolla pystytään kustannustehokkaasti tavoittamaan vaikeimmassa asemassa olevat 12–29-vuotiaat maahanmuuttajataustaiset nuoret ja vastaamaan asiakaslähtöisesti heidän tarpeisiinsa.

Valtakunnallinen kehittämishanke toimi kolmella eri paikkakunnalla: Helsingissä, Kuopiossa ja Turussa. Toimintaa rahoitti Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Kesällä julkaistussa käsikirjassa on kuvattu hankkeen aikana toteutettuja hyväksi havaittuja käytäntöjä ja hyödynnetty työntekijöiden ammatillista kasvua.

Lue lisää:

Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille -käsikirja