Hyppää sisältöön

Ta i bruk mångspråkigt material om coronaviruset

19.3.2020 14.49
Nyhet

Institutet för hälsa och välfärd uppdaterar uppgifter om coronaviruset och hur man söker vård på finska, svenska och engelska. Därutöver publicerar Institutet för hälsa och välfärd information om coronaviruset på över 10 olika språk vecka 12. Kommunerna har också publicerat information på flera språk i sina webbtjänster om kommunens åtgärder i fråga om coronavirus Covid-19. Medierna erbjuder också mångsidig information om coronaviruset.

Publicerad 15.3.2020. Uppdaterad 14.9. kl. 10:30.

Tyvärr har tillsvidare större delen av materialet publicerats enbart på finska, svenska och engelska. I sammanställningen publicerar vi endast material och översättningar som myndigheter el. dyl. producerat. Vi strävar efter att översättningar även på andra språk göras.

Institutet för hälsa och välfärds kommunikation om coronaviruset

Institutet för hälsa och välfärd på Twitter @THLorg, @THLresearch (på engelska) och @thlmonet. 

Sjukvårdsdistriktens kommunikation om coronaviruset och hur man söker vård

Internationell kommunikation om coronaviruset

InfoFinland samlar mångspråkigt material

Vår samarbetspartner InfoFinland.fi samlar mångspråkig kommunikation om coronaviruset i sina kanaler i sociala medier. I InfoFinlands sammanställningar hittar du bland annat kommunernas information om coronaviruset på olika språk. Till exempel Helsingfors stad har publicerat information utöver på finska, svenska och engelska även på somaliska, ryska och arabiska.

Visuell och lättläst information om coronaviruset

Social- och hälsovårdsministeriets kommunikation om coronaviruset

Inrikesministeriets kommunikation om coronaviruset

Utrikesministeriets kommunikation om coronaviruset

Justitieministeriets kommunikation om coronaviruset

Undervisnings- och kulturministeriets kommunikation om coronaviruset

Arbets- och näringsministeriets kommunikation om coronaviruset

Statsrådets sammanfattning av kommunikationen om coronaviruset

Utbildningsstyrelsens kommunikation om coronaviruset

Arbetshälsoinstitutets kommunikation om coronaviruset

Polisens kommunikation om coronaviruset

Nödcentralsverkets kommunikation om coronaviruset

Brottsofferjourens kommunikation om coronaviruset

Gränsbevakningsväsendets kommunikation om coronaviruset

Migrationsverkets anvisningar för att sköta ärenden

Anvisningar för att skötä ärenden från TE-tjänster

Folkpensionsanstaltens anvisningar för att sköta ärenden

International House Helsinkis anvisningar för att sköta ärenden

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas anvisningar för att sköta ärenden

Information om coronaviruset och arbetslivet från SAK

Mannerheims Barnskyddsförbunds kommunikation om coronaviruset

Diskrimineringsombudsmannens kommunikation om coronaviruset

Mediernas mångspråkiga kommunikation om coronaviruset

Vi uppdaterar nyheten när nytt material har publicerats på olika språk.