Hyppää sisältöön

Pakolaistaustaisten nuorten yhteiskunnallisesta osallisuudesta on julkaistu tarinallisia tutkimuksia

24.11.2020 11.08
Uutinen

ALL-YOUTH -hankkeessa tutkitaan nuorten yhteiskunnallista osallistumista. Monitieteisen tutkimushankkeen tavoitteena on luoda uusia ratkaisuja nuorten aktiivisempaan osallistumiseen sekä tutkia nuorten omia visioita kestävästä tulevaisuudesta, kasvusta ja hyvinvoinnista. Yksi hankkeen tutkimuskohteista on pakolaistaustaisten nuorten osallisuus.

Tutkien ja tarinoiden -tutkimusraportti julkaistiin keskiviikkona 18.11.2020. Tutkimusraportti käsittelee pakolaistaustaisten nuorten ja nuorten aikuisten kokemuksia suomalaiseen yhteiskuntaan kuulumisesta, koulutuksesta ja työelämästä. Tutkimusraportissa tarkastellaan pakolaistaustaisten nuorten hyvinvointia ja nuorten oman toimijuuden tukemista.

Pakolaistaustaisia nuoria koskeva tutkimusraportti on julkaistu verkkosivuna, jossa on esillä kahdeksan tarinallista tutkimusartikkelia. Tarinalliset tutkimusartikkelit on julkaistu kuunneltavina äänitiedostoina ja myöhemmin ne painetaan Nuorisoverkoston kirjajulkaisuksi. Taideperustaisia menetelmiä hyödyntäneessä tutkimustyössä on syntynyt myös muuta materiaalia kuvina, videoina ja musiikkina.

Tarinallisissa tutkimusartikkeleissa kuvataan pakolaistausten nuorten kokemuksia arjen elämästä ja sen haasteista esimerkiksi työ- ja opiskelupaikan hankkimisessa. Esiin nousee nuorten kokema syrjintä ja muita yhteiskunnallisen toimijuuden esteitä sekä nuorten vahva toive tulla osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

Tarinallisissa tutkimusartikkeleissa nuoret pääsevät itse ääneen, sillä tutkimukset on toteutettu kanssatutkijuuden menetelmällä. Kanssatutkijuudessa tutkijat ja pakolaistaustaiset nuoret tarkastelevat ilmiöitä yhdessä tutkimuskumppaneina. Tutkimusyhteistyössä on ollut mukana pakolaistaustaisille nuorille osallistavaa toimintaa järjestävä Pakolaisnuorten tuki ry.

Lisätietoja:

Tutkien ja tarinoiden kohti pakolaistaustaisten hyvinvointia -tutkimusraportti

ALL YOUTH - Kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään -tutkimushanke

Ajankohtaista