Hyppää sisältöön

Palvelut kunnissa tavoittavat vain osan maahan muuttaneista asiakkaista

15.6.2020 9.00
Uutinen

Kuntien palvelut tavoittavat osan maahan muuttaneesta väestöstä, mutta työvoiman ulkopuolella olevien tavoittaminen ei vaikuta systemaattiselta useassa kunnassa. Lisäksi työvoiman ulkopuolella olevalle palveluja on saatavilla vaihtelevasti eri puolella Suomea. Tiedot käyvät ilmi tänään 15.6.2020 julkaistavasta raportista Työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttaja-asiakkaiden ohjaus ja palvelut kunnissa.

Selvityksen mukaan kunnissa ja kuntayhtymissä tarvitaan jatkossa nykyistä yhtenäisempi, tarkempi ja luotettavampi tilannekuva maahan muuttaneesta väestöstä, jotta työelämää kohti vieviä palveluja voidaan järjestää nykyistä systemaattisemmin ja vaikuttavammin. Palveluilla ei kuitenkaan voi ratkaista kaikkea, vaan ihmisillä on oltava yksilötason kannustimet tarkoituksenmukaisten päätösten tekoon.

Selvityksessä todetaan, että palvelujärjestelmän eri toimijoineen pitäisi sisältää yhteiset matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelut. Kohti työelämää vieviä palveluja on kyettävä järjestämään, tuottamaan ja toteuttamaan erilaisten hallinnollisten järjestelyiden kautta, sillä esimerkiksi kuntien ja kuntayhtymien välinen työnjako vaihtelee. Lainsäädännössä pitäisi jatkossa määritellä kokonaisvastuu työvoiman ulkopuolella olevista kunnille ja lisätä palveluiden järjestämisen velvoittavuutta. Valtion tulee vastata riittävästä resursoinnista.

Selvityksessä tarkastellaan maahanmuuttoasioiden koordinoinnin ja kotoutumisen edistämisen vastuiden määräytymistä ja toiminnan organisoimista kunnissa. Lisäksi tarkastellaan työvoiman ulkopuolella olevien aikuisten maahanmuuttajien alkukartoitusten ja kotoutumissuunnitelmien laadintaa, päivitystä ja seurantaa, ohjausta sekä työelämän ulkopuolella oleville tarjottavia palveluja, toimijoiden välistä yhteistyötä ja tiedonsiirtoa eri toimijoiden välillä.

Tarkastelun kohteena olivat työvoiman ulkopuolella olevat maahanmuuttaja-asiakkaat – erityisesti kotona lasten kanssa olevat vanhemmat ja osatyökykyiset.

Selvitys perustuu kunnille ja kuntayhtymille suunnattuun sähköiseen kyselyyn ja haastatteluihin.

Selvityksen on laatinut Owal Group Oy työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta.

Selvitystä käsitellään webinaarissa 15.6.2020. Tilaisuus on täynnä.

Lisätietoja:

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2020:32 Työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttaja-asiakkaiden ohjaus ja palvelut kunnissa

Anne Alitolppa-Niitamo, johtava asiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 02950 47130

Risto Karinen, johtaja, Owal Group Oy, p. 050 535 1820

Tutustu myös 15.6.2020 julkaistuun raporttiin Kotoutuja-asiakkaiden ohjaus ja palvelut TE-toimistoissa