Punainen Risti kokosi yksintulleiden tarinoita

18.11.2019 16.02
Uutinen

Runsaan kymmenen Suomeen muuttaneen nuoren elämäntarinat on julkaistu teoksessa "Olen turvassa mutta yksin” – Yksin tulleet nuoret vaikuttajina ja kotoutumassa. Kirjan tavoitteena on nuorten sanojen mukaan tuoda yksin tulleiden nuorten kokemukset kuuluviin siten, että yhteisymmärrys lisääntyy.

”Maailma olisi todella kaunis paikka, jos me ihmiset pitäisimme toisistamme ja auttaisimme toisiamme riippumatta uskonnosta tai ihon väristä”, kirjoittaa 23-vuotias Zahra, joka on muuttanut Iranista Suomeen vuonna 2016.

"Haluamme kertoa toisaalta yksintulleiden kohtaamista haasteista, mutta toisaalta myös tarinoita onnistumisista ja mahdollisuuksista. Haluamme lisätä ihmisten tietoisuutta näistä asioista, jotta voisimme oppia uutta, ja rakentaa yhteisestä tulevaisuudestamme paremman."

Kirjan taustalla yksintulleiden vaikuttajatiimi

Kirjan taustalla on Punaisen Ristin yksintulleiden tukihanke. Parin vuoden aikana Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin koordinoimassa hankkeessa on tuettu alaikäisinä yksin Suomeen tulleita vapaaehtoistoiminnan keinoin kouluttamalla vapaaehtoisia yksintulleiden tueksi ja tukemalla nuorten osallisuutta.

Nuoret perustivat vuonna 2018 vaikuttajatiimin, yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneiden yksintulleiden nuorten ryhmän. He ovat halunneet tavoittaa toiminnallaan suomalaisen yleisön ja median, tukea ja kannustaa nuoria kotoutumisessa ja jakaa asiantuntemustaan viranomaisille ja järjestöille. Nuoret ovat perustaneet Vaikuttajatiimin, koska he haluavat olla mukana rakentamassa inhimillistä ja monimuotoista Suomea.

Vaikuttajatiimi asettaa tavoitteensa ja suunnittelee toimintansa itsenäisesti. Heidän tavoitteenaan on ollut saada kaikkien nuorten ääni kuuluviin, ja tulla nähdyksi ja kuulluksi muutenkin mielipiteidensä vuoksi, ei ainoastaan kokemusasiantuntijoina.

Vaikuttamistyön lisäksi nuoret ovat toimineet toisten nuorten vertaistukijoina ja -ohjaajina ja saaneet itse tukea silloin kun on ollut avun tarve.

Vaikuttajatiimin viesti on, että jokaisella nuorella on oikeus kokea itsensä merkitykselliseksi Suomessa, taustasta ja elämäntilanteesta riippumatta. Somaliasta kotoisin oleva, 19-vuotias Caydaruus pukee tämän ajatuksen sanoiksi:

"Kun tulin Suomeen, monet asiat olivat minulle uusia. En tiennyt kuinka puhua, kuinka kysyä apua tai kuinka kertoa tunteistani. Onneksi minulla oli mitä arvokkaimmat ohjaaja, edustaja ja kummiperhe, jotka auttoivat minua, kun tarvitsin apua. Nyt se on suurin syy, miksi haluan auttaa muita ihmisiä."

Lue lisää:

Julkaisu Olen turvassa, mutta yksin