Ulkomaalaisen työvoiman maahanmuutto ja kotoutuminen edistävät Suomeen tehtäviä investointeja

24.5.2021 16.30
Uutinen

OECD on julkaissut raportin, joka liittyy Suomeen kohdistuviin investointeihin ja niiden sääntelyyn. Koulutettu ulkomaalaistaustainen työvoima tunnistetaan raportissa yhdeksi avaintekijäksi ulkomaalaisten investointien houkuttelussa. Raportissa esitetään useita toimenpiteitä, jotka edistäisivät koulutetun työvoiman muuttoa ja kotoutumista Suomeen.

Sääntelyn vaikutus ulkomaisiin sijoituksiin -raportti (engl. The Impact of Regulation on International Investment in Finland) tarkastelee Suomen vetovoimaa ja siihen liittyvä haasteita investointien näkökulmasta. Raportissa käsitellään laajasti myös ulkomaalaiseen työvoimaan, osaajien maahanmuuttoon ja osaamisvajeeseen liittyviä asioita. 

Suomalaisten työmarkkinoiden jäykkyys tunnistetaan raportissa yhdeksi keskeiseksi investointien esteeksi. Raportin mukaan erilaisia työmarkkinoiden joustavuuden parantamiseen tähtääviä toimia tuleekin jatkaa. Esimerkiksi ulkomaisten osaajien maahantuloa edistävä Talent boost -toimenpideohjelma saa raportissa kiitosta. Suomen tulee entisestään edistää maahan muuttaneiden kotoutumista ja yhteiskunnan vastaanottavuutta, jotta ulkomaalainen työvoima jäisi maahan. 

Työvoimaa koskevat toimenpiteet liittyvät rekrytointien esteiden purkuun. Raportissa esitetään, että työperusteisten oleskelulupien määrää tulee vähentää nykyisestä 23:sta että ja lupien käsittelyaikoja tulee lyhentää. Nykyisellään käsittelyprosessin monimukaisuus ja hitaus haittaavat EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten osaajien rekrytointia. Myös suomalaisen korkeakoulututkinnon suorittaneiden ulkomaalaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden lupaprosesseja tulee nopeuttaa. Talent Boost -ohjelma on jo aloittanut ulkomaalaislainsäädännön ja lupamenettelyjen kehittämisen, jotta oleskelulupaprosessit nopeutuisivat. 

Raportissa esitetään, että investoivien yritysten osaamistarpeita tulisi kartoittaa jatkuvasti, jotta tarpeisiin osattaisiin vastata nykyistä paremmin. Samaan aikaan kaupunkien tulisi tehdä tiiviimpää yhteistyötä ulkomaalaisten yritysten kanssa, jotta työntekijät jäisivät kuntaan. Suurimmissa kaupungeissa toimivat kansainväliset osaajapalvelut ovat esimerkki tästä toiminnasta.  

Raportti on englanniksi, mutta pääkohdista tehty tiivistelmä löytyy OECD:n verkkosivuilta myös suomeksi. 

Lue lisää: 
Tutustu OECD:n raporttiin
Esimerkki osaajapalveluista: International House Tampere