Sisäministeriö: työperusteisten oleskelulupien määrä kasvaa

28.11.2019 11.09
Uutinen

Sisäministeriön (SM) maahanmuuton tilannekatsauksen mukaan vuodesta 2017 yhä useampi on hakenut oleskelulupaa Suomesta työn perusteella. Vuonna 2018 ensimmäisiä työperusteisia oleskelulupahakemuksia jätettiin reilut 2000 hakemusta enemmän kuin vuonna 2017. Vuonna 2018 perhe oli yleisin syy muuttaa Suomeen. Uusia turvapaikanhakijoita tulee Suomeen vain vähän.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) SIB-hanke ja maahanmuuttajien osaamiskeskustoiminnan kehittäminen tukevat osaltaan sitä, että Suomessa työelämään pääsisivät entistä nopeammin myös ne maahanmuuttajat, joille oleskelulupa on myönnetty esimerkiksi perhesiteen tai kansainvälisen suojelun perusteella.

Turvapaikanhakijoita on edelleen runsaasti vastaanottokeskuksissa vuoden 2015 poikkeuksellisen suuren hakijamäärän jäljiltä. Vuosina 2018–2019 Suomeen on kuitenkin tullut vähemmän turvapaikanhakijoita kuin koskaan aikaisemmin 2010-luvulla. Viime vuonna Suomessa jätettiin 4 548 turvapaikkahakemusta. Näistä lähes puolet olivat turvapaikanhakijoiden jättämiä uusintahakemuksia.

SM:n julkaiseman tilannekatsauksen tarkastelujakso ulottui tammikuusta 2018 kesäkuun 2019 loppuun. Sisäministeriön raportti on samalla Suomen muuttoliikeraportti OECD:lle. Raportin tekemiseen ovat sisäministeriön lisäksi osallistuneet useat ministeriöt sekä Maahanmuuttovirasto, Tilastokeskus ja Poliisihallitus.

Lue lisää:

Sisäministeriön tiedote 7.11.2019: Maahanmuutto kannattelee Suomen väestönkasvua – työperusteisten oleskelulupahakemusten määrä kasvussa.