Suomeen ilman huoltajaa saapuneiden alaikäisten saama tuki ja palvelut vaihtelevat

23.12.2019 10.52
Uutinen

Lastensuojelun Keskusliiton toteuttaman selvityksen mukaan turvapaikanhakijoina Suomeen ilman huoltajaa saapuneiden lasten palveluissa on eroja kunnittain. Taustalla ovat epäselvyydet kotoutumis-, sosiaalihuolto- ja lastensuojelulakien tulkinnassa. Lisäksi lasten erityistarpeita ei aina tunnisteta.

Turvapaikanhakijoina Suomeen saapuneiden lasten palveluita ohjaa turvapaikanhakuvaiheessa Maahanmuuttovirasto ja oleskeluluvan saamisen jälkeen ELY-keskukset. Selvityksen mukaan kotoutumislaki ei tällä hetkellä takaa lapsille heidän tarpeidensa mukaista suojaa ja palveluja. Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaiset palvelut vastaisivat lasten tarpeisiin paremmin, mutta toimiminen usean lain puitteissa on haasteellista ja tulkinnat vaihtelevat alueittain. Selvityksessä suositellaan lasten palvelujen siirtämistä sosiaalihuoltolain piiriin ja selkeämpää viittaamista kotoutumislaista sosiaalihuoltolakiin. 

Lisäksi haasteita on lasten palveluntarpeen tunnistamisessa. Ammattilaisten osaamista tulisi selvityksen mukaan parantaa kaikissa palveluissa. Palvelujen ja ammattilaisten osaamisen kehittäminen tukee lasten kotoutumista ja ehkäisee mielenterveysongelmia sekä syrjäytymistä. 

Lastensuojelun Keskusliiton Kotoutumisen polku – Ilman huoltajaa tulleiden lasten oikeudet, tarpeet ja palvelut -selvityksessä tarkasteltiin ilman huoltajaa tulleiden lasten kotoutumisvaiheen palveluiden toimivuutta. Selvityksessä tarkasteltiin kotoutumis-, sosiaalihuolto- ja lastensuojelulakeja lasten oikeuksien näkökulmasta ja toteutettiin kysely lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Lisätietoja:

Kotoutumisen polku – Ilman huoltajaa tulleiden lasten oikeudet, tarpeet ja palvelut -selvitys
Lastensuojelun Keskusliiton tiedote 16.12.2019: Ilman huoltajaa maahan tulleiden lasten kotoutumisen polku on kunnissa katkonainen ja vaihteleva