Hyppää sisältöön

Suurimmat ulkomaalaistaustaiset kieliryhmät kokevat kuuluvansa suomalaiseen yhteiskuntaan

1.10.2019 16.03
Uutinen

Tutkimuksen mukaan Suomen suurimmat ulkomaalaistaustaiset kieliryhmät kokevat olevansa osa suomalaista yhteiskuntaa. Somalinkielisissä on eniten sekä yhteiskuntaan kiinnittyviä että suomalaisuuden omakseen tuntevia, kun taas vironkielisillä on vain vähän tarvetta kiinnittyä Suomeen.

Tämä käy ilmi maanantaina 30.9. julkaistusta tutkimuksesta viiden kieliryhmän kiinnittymisestä Suomeen. Tutkimus käsittelee pääkaupunkiseudulla asuvien venäjän-, viron-, somalin-, arabian- ja länsimaisten englanninkielisten asenteita, identiteettejä ja kiinnittymistä Suomeen.

Tutkimuksen mukaan yli kolme neljäsosaa pääkaupunkiseudulla asuvista viron-, venäjän- englannin-, somalin- ja arabiankielisistä kokee olevansa täysin tai jossain määrin osa suomalaista yhteiskuntaa.

Sen sijaan suomalaiseksi itsensä kokee huomattavasti harvempi. Yleisintä suomalaiseksi samastuminen on somalinkielisillä (43 %) ja harvinaisinta vironkielisillä (10 %).

Rinnakkaiset identiteetit ovat yleisiä

Samastuminen omaan lähtömaahan on tavallista kaikissa kieliryhmissä, mutta osalla on myös rinnakkaisia identiteettejä. Parhaiten Suomeen kiinnittyneitä ovat englanninkieliset, joilla kaikilla on suomenkielisiä ystäviä ja tuttavia. Paras suomen kielen taito on kuitenkin somalinkielisillä.

Tutkimushankkeeseen kuuluvan julkaisun ovat kirjoittaneet e2 Tutkimuksen tutkijat Ville Pitkänen ja Jussi Westinen yhdessä Helsingin kaupungin erikoistutkija Pasi Saukkosen kanssa. Tutkimus pohjautuu kyselyaineistoon, jossa oli yli 1 500 vastaajaa, joista noin 300 vastaajaa oli kustakin tutkimuksen kieliryhmästä.

Tutkimushankkeen ovat suunnitelleet ja rahoittaneet Suomen Kulttuurirahasto, e2 Tutkimus, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä oikeusministeriö.

Lue lisää:

Ollako vai eikö olla? Tutkimus viiden kieliryhmän kiinnittymisestä Suomeen