Hyppää sisältöön

TEM on julkaissut työelämän monimuotoisuusohjelman

17.3.2021 15.49
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on käynnistänyt työelämän moninaisuutta ja inklusiivisuutta maahanmuuttaneiden näkökulmasta edistävän toimenpideohjelman. Ohjelmalla pyritään lisäämään työelämän monimuotoisuutta ja vastaanottavuutta koskevaa tietoa.

Ohjelman tavoitteena on, että yritykset ja organisaatiot hyötyvät monimuotoisuudesta ja maahanmuuttaneiden pääsy osaamistaan vastaaviin tehtäviin ja uralla eteneminen helpottuvat. Ohjelma on käynnissä maaliskuuhun 2023 asti.

Ohjelma perustuu pääministeri Marinin hallitusohjelmaan ja tukee Talent Boost -toimenpideohjelman tavoitetta tehdä Suomesta kansainvälisesti houkutteleva paikka työskennellä, opiskella, tutkia ja investoida.

Lue lisää:

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 17.3.2021: Työelämän monimuotoisuusohjelma käynnistyi
Työelämän monimuotoisuusohjelma
Talent Boost -toimenpideohjelma
Työministeri Tuula Haataisen blogi Teot rasismia vastaan työelämässä ovat tie menestyviin yrityksiin