Töihin Suomeen -hankkeessa luotiin opas asiakasraatityöhön

7.6.2019 10.03
Uutinen

Uudenmaan ELY-keskuksen Töihin Suomeen -hankkeessa järjestettiin maahanmuuttajien omakielisten orientaatiojaksojen yhteydessä asiakasraateja. Vuosille 2016–2018 ajoittuneen asiakasraatityöskentelyn pohjalta koostettiin opas Asiakasraadit kehitystyön apuna. Oppaassa otetaan huomioon erityisesti vieraskielisille pidettävien raatien erityispiirteet.

Opas on tarkoitettu käytännön työkaluksi maahanmuuttajapalveluissa työskenteleville tai palveluita kehittäville henkilöille. Opas kuvaa asiakasraadin perustamista, käytännön järjestelyitä sekä raadin tulosten käsittelyä.

Oppaassa on mallinnettu kotoutumiskoulutuksen asiakasraati, mutta mallia voidaan hyödyntää muidenkin palveluiden asiakasraatien apuna. Lisäksi opas kertoo asiakkaiden osallistamisen merkityksestä ja hyödyistä.

Opas perustuu Uudenmaan ELY-keskuksen toteuttaman Töihin Suomeen -hankkeen kokemuksiin asiakasraatien järjestämisestä. Asiakasraadeista on tietoa myös hankkeen loppuraportissa.

Lue lisää:

Asiakasraadit kehitystyön apuna -opas
Loppuraportti Omalla kielellä alkuun: omakielisten orientaatiojaksojen pilotointi Uudenmaan TE-toimiston uusille kotoutuja-asiakkaille