Ulkomaalaisten työttömyys on laskussa, mutta pandemiasta palautuminen on hidasta

25.5.2021 13.15
Uutinen

Kotouttamisen osaamiskeskuksen toukokuun työllisyyskatsauksen mukaan ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut edelliseen kuukauteen verrattuna. Laskua on myös vuoden takaisiin määriin, jolloin työttömien työnhakijoiden määrä oli korkea pandemian takia.

Huhtikuun 2021 työllisyyskatsauksen lukuja on tulkittava varoen, sillä vertailukohtana on yksi pandemian pahimmista kuukausista työttömyyden osalta.

Huhtikuun lukuihin perustuvan katsauksen mukaan:

  • Huhtikuussa 2021 ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli 34 806 ja vieraskielisiä työttömiä työnhakijoita 47 975. Maaliskuuhun verrattuna ulkomaalaisten ja vieraskielisten työttömien työnhakijoiden määrä laski noin -2 % ja suomalaisten työttömien työnhakijoiden määrä noin -4 %.
  • Edellisvuoden huhtikuun verrattuna ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä laski -14 % ja vieraskielisten työttömien työnhakijoiden määrä -12 %. Lasku oli kuitenkin selvästi pienempää kuin suomalaisten työttömien työnhakijoiden kohdalla (-28 %). Eroa selittänee suurelta osin se, että Uudellamaalla työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut hitaasti.
  • Edellisvuoden huhtikuuhun verrattuna laskussa oli erityisesti Kiinan, Britannian, Thaimaan ja Vietnamin kansalaisten työttömyys. Syyrian, Irakin, Afganistanin ja Somalian kansalaisten työttömyys kuitenkin kasvoi edellisvuodesta.
  • Alle 25-vuotiaiden ulkomaisten työttömien työnhakijoiden on laskenut merkittävästi (-26 %). Yli 50-vuotaiden ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrässä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta (-3 %).
  • Ulkomaalaisten pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut vuodessa peräti 101 %.

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kuukausittain katsauksen ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työllisyydestä ja palveluihin osallistumisesta perustuen työnvälitystilaston rekisteritietoihin.

Toukokuun 2021 katsaus ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työttömyydestä ja palveluihin osallistumisesta

Lisätietoja: 
Työllisyyskatsaukset