Tutustu loppuvuoden julkaisuihin

23.12.2019 11.59
Uutinen

Vuoden 2019 lopussa julkaistiin useita kotoutumiseen liittyviä raportteja. Samaa vai eri maata? -tutkimuksen aiheina ovat viiden eri kieliryhmän asenteet, arvot ja identiteetit. KIITO-hankkeen raportissa esitellään kotoutumista tukeva työllistämismalli. Vantaan osaamiskeskuksen julkaisu tarkastelee monikulttuurista työyhteisöä työnantajien näkökulmasta.

Samaa vai eri maata? -tutkimus tarkastelee asenteita, arvoja ja luottamusta

18.12.2019 julkaistussa Samaa vai eri maata? -tutkimuksessa tarkastellaan venäjän-, viron-, somalin-, arabian- ja englanninkielisten arvoja, asenteita, luottamusta ja identiteettiä. Tutkimuksen mukaan ulkomaalaistaustaiset luottavat kantasuomalaisiin enemmän kuin omasta lähtömaastaan tuleviin. He luottavat vahvasti myös poliisiin, oikeuslaitokseen sekä koulu- ja terveydenhuoltojärjestelmään. Luottamus politiikkoihin vaihtelee kieliryhmittäin. 

Raportin ovat kirjoittaneet erikoistutkija VTT Pasi Saukkonen Helsingin kaupungilta sekä tutkijat VTT Ville Pitkänen ja VTT Jussi Westinen e2 Tutkimuksesta. Tutkimuksen ovat suunnitelleet ja rahoittaneet Suomen Kulttuurirahasto, e2 Tutkimus, oikeusministeriö sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit.

Tutustu Samaa vai eri maata? -tutkimukseen.

Työ paras kotouttaja? -raportti esittelee kotoutumista tukevan työllistämismallin

Vuosina 2017–2019 toteutetussa KIITO – Kiinni työhön ja osaamiseen -hankkeessa kehitettiin työllistämismalli, jonka tavoitteena on edistää maahan muuttaneen nopeaa työllistymistä ja samalla tukea kotoutumista. Hankkeessa pilotoituun malliin sisältyy kolme vaihetta: osaamisen kartoittaminen, kotouttava valmennus työpajalla ja työssä kotoutumisen koulutus yrityksessä. Malli esitellään Työ paras kotouttaja? -raportissa. 

KIITO-hanketta rahoittivat Euroopan Sosiaalirahasto ESR, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, Silta-Valmennusyhdistys ry, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen kaupunki ja Mänttä-Vilppulan kaupunki.   

Lue lisää Työ paras kotouttaja? -raportista.

Työnantajien näkemykset monikulttuurisista työyhteisöistä ovat pääosin positiivisia

Vantaan osaamiskeskuksen uuden julkaisun mukaan työnantajien kokemukset monikulttuurisista työyhteisöistä ovat pääosin positiivisia. Työnantajille tehdyssä kyselyssä 94 % vastanneista suosittelee ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden rekrytoimista. Lähes 30 % vastaajista nosti esiin ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden korkean motivaation, ahkeruuden ja joustavuuden. 

Yli puolet vastanneista työnantajista kaipasi lisää tukea ja opastusta liittyen monikulttuurisen työyhteisön ohjaamiseen. Yleisimmät haasteet liittyivät suomen kielen taidon puutteisiin ja kommunikaatioon. Vastanneista 17 % nosti haasteiksi myös kulttuurierot ja 12 % vastanneista eri uskontoihin liittyvät haasteet. Kyselyyn vastasi 17 työnantajaa laajasti eri toimialoilta. 

Tutustu Monikulttuurinen työyhteisö - Kokemuksia työnantajien näkökulmasta -julkaisuun