Työ- ja elinkeinoministeriö selvittää maahan muuttaneiden asiakkaiden ohjausta ja palveluita kunnissa ja TE-toimistoissa

7.1.2020 15.27
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriön tavoitteena on selvityksen avulla kerätä tietoa siitä, miten kotoutuminen työvoiman ulkopuolella oleville maahan muuttaneille on järjestetty kunnissa. Lisäksi selvitetään, missä määrin näille asiakkaille tarjotaan työelämään suuntaavia ja ohjaavia palveluita.

Selvityksen tavoitteena on myös parantaa tilannekuvaa siitä, miten maahan muuttaneiden asiakkaiden ohjaus TE-toimistoissa käytännössä tapahtuu, mihin kriteereihin se perustuu ja miten eri toimijoiden yhteistyö toimii. Selvityksen kohteena ovat kaikki TE-toimistot sekä suuri joukko maahanmuuton kannalta keskeisiä kuntia.

Selvitys toteutetaan pääasiassa sähköisten kyselyjen ja haastattelujen avulla. Selvitys valmistuu huhtikuussa 2020. Selvityksen toteutuksesta vastaa Owal Group Oy.

Lisätietoja:

Risto Karinen, johtaja, Owal Group Oy, [email protected]
Antti Kaihovaara, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö, [email protected]

Lue myös uutinen ohjaus- ja neuvontapalveluiden selvityksestä.