Hyppää sisältöön

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee toimenpideohjelman kotouttamistoimien uudistamisesta

29.3.2019 15.14
Uutinen

Eduskunta edellyttää hallitukselta kokonaisvaltaista toimenpideohjelmaa kotouttamistoimien uudistamisesta. Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee vuoden 2020 loppuun mennessä selontekona eduskunnalle annettavan toimenpideohjelman. Kotouttamistoimien uudistamisen lisäksi toimenpideohjelmassa arvioidaan kuluvan hallituskauden kotouttamistoimien vaikutuksia.

Eduskunta hyväksyi 23.1.2019 tarkastusvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanoton kotouttamisen toimivuudesta (kirjelmä EK 35/2018 vp). Kirjelmä merkittiin tiedoksi valtioneuvoston yleisistunnossa 28.3.2019. Työ- ja elinkeinoministeriö on vastannut eduskunnan kirjelmään sisältyviin lausumiin hallituksen vuosikertomuksen yhteydessä.

Toimenpideohjelma valmistellaan tietoperusteisesti

Työ- ja elinkeinoministeriö on kehittänyt viime vuosina vahvasti kotouttamispolitiikan tietoperusteisuutta ja kotouttamisen seurantajärjestelmää. Laaja hallituskausittainen kokonaiskatsaus kotouttamisesta ja hyvistä väestösuhteista julkaistaan syksyllä 2019. Kotouttamisen seurantajärjestelmä ja kokonaiskatsaus antavat hyvän tietoperustan toimenpideohjelman suunnitteluun ja kotouttamistoimien kehittämiseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö on lisäksi aloittanut vuosien 2020–2023 valtion kotouttamisohjelman valmistelun. Ohjelma valmistellaan laajasti eri sidosryhmiä osallistaen. Myös valtion kotouttamisohjelman valmisteluprosessia on mahdollista hyödyntää toimenpideohjelman suunnittelussa.

Lue lisää toimenpideohjelman valmistelusta työ- ja elinkeinoministeriön uutisesta.

Lisätietoja:

maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen, TEM, p. 029 504 7112

Eduskunnan kirjelmä kotouttamisen toimivuudesta (EK 35/2018 vp ─ O 10/2017 vp)