Uusi hallitusohjelma nostaa esiin myös kotoutumisen ja maahanmuuton

7.6.2019 15.47
Uutinen

Maanantaina 4.6.2019 julkaistussa hallitusohjelmassa on otettu huomioon esimerkiksi työperäisen maahanmuuton lisääminen ja pakolaiskiintiön määrän korottaminen. Myös kotouttamista ja työlupaprosessia halutaan tehostaa.

Työperäinen maahanmuutto vahvistaa julkista taloutta

Hallitusohjelman esityksen mukaan lisätään työperäistä maahanmuuttoa. Ohjelman mukaan tämä vahvistaa julkista taloutta. Maahanmuuttajataustaiset henkilöt nähdään suurena mahdollisuutena työllisyyden kasvulle. Erityisesti jo maahan muuttaneiden työllisyysastetta ja koulutusmahdollisuuksia parannetaan.

Kiintiöpakolaisten määrä nousee

Vuonna 2020 kiintiöpakolaisten määrä nostetaan 850:een. Kiintiöpakolaisten määrän arvioidaan olevan tämän jälkeen välillä 850–1050, kun otetaan huomioon turvapaikanhakijoiden määrä.

Turvapaikkaprosessia halutaan sujuvoittaa. Lisäksi halutaan varmistaa, että turvapaikkahakemukset käsitellään ilman aiheettomia viivästyksiä oikeusturvan takaavassa ja yksilöllisessä menettelyssä. Hallitus kehittää lainsäädäntöä siten, että oleskelulupa voidaan myöntää nykyistä joustavammin kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille työllistyneille maahanmuuttajille.

Aktiivinen kotouttaminen tehostaa pääsyä suomalaiseen yhteiskuntaan

Maahanmuuttajien aktiivista kotouttamista suomalaiseen yhteiskuntaan tehostetaan, vahvistetaan ja nopeutetaan. Turvapaikanhakijoiden kotoutumisprosessi käynnistetään jatkossa entistä aikaisemmin. Hallitus laatii toimenpideohjelman kotouttamistoimien uudistamistarpeista eduskunnan hyväksymän tarkastusvaliokunnan mietinnön pohjalta.

Hallitusohjelman mukaan vahvistetaan maahanmuuttajien ammatillisia valmiuksia ja kielitaitoa, nopeutetaan heidän työllistymistään sekä lisätään heidän yhteiskunnan tuntemustaan. Tavoitteena on, että maahanmuuttaja pääsee kielikoulutukseen kolmen kuukauden kuluessa myönteisestä oleskelulupapäätöksestä.

Lue lisää:

Valtioneuvoston kanslian tiedote 4.6.2019 Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta