Hyppää sisältöön

Uusi hanke etsii parempia keinoja pakolaistaustaisten ohjaukseen

1.3.2019 9.37
Uutinen

Pakolaistaustaisten ohjaus -hanke kehittää kiintiöpakolaisina Suomeen tulleiden TE-toimistojen asiakkaiden ohjausta. Ohjausta kehittämällä hanke sujuvoittaa kohderyhmän ja myös muiden maahanmuuttajien polkuja työhön tai koulutukseen. Valtakunnallinen hanke käynnistyi Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus) huhtikuussa 2018, ja toimii nyt koko hankehenkilöstön voimin.

Hankkeella on seitsemän tavoitetta, joiden painopisteitä on jaoteltu alueittain ELY-keskuksiin, TE-toimistoihin ja myös työ- ja elinkeinoministeriöön (TEM). Hankkeessa kartoitetaan pakolaistaustaisten TE-toimiston asiakkaiden ohjauksen nykytila, tunnistetaan kehittämistarpeita ja kehitetään uusia toimintamalleja ja ratkaisuja.

Hankkeen tarkoituksena on myös suunnitella ja toteuttaa koulutusta tiedotus-, neuvonta- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämiseksi sekä uusien toiminta- ja palvelumallien mahdollistamiseksi. Koulutustarpeita kartoitetaan TE-toimistojen esimiesten ja ohjaustyötä tekevien kanssa. Työtä tehdään TE-toimistoissa, kunnissa ja oppilaitoksissa. Yksi tavoitteista onkin eri toimijoiden välisten verkostojen kehittäminen.

– Suunnittelemme ja toteutamme pakolaistaustaisille TE-toimiston asiakkaille omakielisiä koulutuksia ja selvitämme sähköisten välineiden toimivuutta. Tällä hetkellä työn alla on omakieliset asiakaspaneelit useilla paikkakunnilla. On tärkeää saada kohderyhmän ääni kuuluviin, kertoo hankesuunnittelija Anne Laitinen-Saunio.

Vaikka hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä on kiintiöpakolaisina Suomeen tulleet heidän erityisen asemansa takia, hyötyvät muutkin maahanmuuttajat ja tiedotus-, neuvonta- ja ohjaushenkilöstö hankkeen tuloksista.

– Selvitämme, kuinka heikoimmassa asemassa olevien palvelupolkua tehostetaan, jotta asiakkaat saavat oikeaa palvelua, oikeaan aikaan ja oman tarpeensa mukaan. Tästä on hyötyä muillekin TE-toimiston asiakkaille, niin maahanmuuttajille kuin kantaväestölle, sanoo Laitinen-Saunio.

Hanketta rahoittaa Turvapaikka-, maahanmuutto ja kotouttamisrahasto (AMIF) ajalla 2018–2020. Hankkeen hankepäällikkö, -suunnittelija ja -sihteeri työskentelevät Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa. Lisäksi muissa ELY-keskuksissa työskentelee viisi projektiasiantuntijaa, TEM:ssä yksi projektiasiantuntija ja TE-toimistoissa kuusi asiantuntijaa ja kaksi psykologia. Hankkeen pääyhteistyökumppanit ovat työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen ohjauksessa on mukana toimijoita myös oppilaitoksista ja kolmannelta sektorilta.

Lisätietoja:

Hankepäällikkö Eija Asikainen, puh. 02950 26043                                
Hankesuunnittelija Anne Laitinen-Saunio, puh. 02950 16481                                      
Hankesihteeri Raisa Mänttäri, puh. 02950 29207
[email protected]

Lue hankkeen asiantuntijan blogi: Tietoa ja neuvontaa tulkitaan aina kokemuksen kautta