Väestömuutoksilla on syvällisiä työmarkkinavaikutuksia

29.11.2019 12.56
Uutinen

Väestömuutoksilla on syvällisiä työmarkkinavaikutuksia Euroopassa. Politiikkavastaukset tilanteeseen keskittyvät eläkejärjestelmiin, heikosti työmarkkinoille kiinnittyneiden saamiseen työhön, työvoimapolitiikkaan, osaamisen parantamiseen ja perheystävällisiin ratkaisuihin sekä maahanmuuttopolitiikkaan. Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön julkaisusta, jossa tarkastellaan väestömuutosten työmarkkinavaikutuksia kuudessa Euroopan maassa.

Julkaisussa on tarkasteltu työmarkkinavaikutuksia Saksassa, Alankomaissa, Ruotsissa, Latviassa, Virossa ja Suomessa. Kaikissa näissä maissa vanhushuoltosuhde heikkenee eli 65 vuotta täyttäneitä on koko ajan enemmän suhteessa työikäiseen väestöön. Syntyvyys ei riitä väestön uusiutumisen tasolle, joten muuttoliikkeellä on suuri merkitys.

Maahanmuutto vaikuttaa väestökehitykseen

EU:n tilastovirasto Eurostatin laatimat väestöskenaariot tuovat esiin maahanmuuton vaikutuksia väestökehitykselle. Vaikutukset näkyvät jo vuoteen 2035 mennessä. Maahanmuutto näyttäisi riittävän kääntämään muutoin laskevan väestömäärän kasvavaksi Alankomaissa ja Ruotsissa ja pitämään sen likimain ennallaan Suomessa.

Julkaisu perustuu kansainvälisen työmarkkinaennusteverkoston (ILMFN) työhön ja se sisältää kuuden maan asiantuntijoiden laatimat maaraportit sekä yhteenvetoartikkelin.

Lue lisää:

Lue työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 27.11.2019: TEM-julkaisu: Väestömuutoksilla on syvällisiä työmarkkinavaikutuksia 

TEM-julkaisu Väestomuutosten työmarkkinavaikutukset: kuuden Euroopan maan analyysi (englanniksi)