Hyppää sisältöön

Valtion kotouttamisohjelman 2020–2023 ja selonteon valmistelu yhdistyy

31.10.2019 9.00
Uutinen

Valtion kotouttamisohjelman 2020–2023 valmistelu jatkuu ja yhdistyy eduskunnan edellyttämän kotoutumisen selonteon valmisteluun. Keväällä 2019 järjestetty kaikille avoin Kick Off -tilaisuus loi pohjaa valmistelulle, joka jatkuu muun muassa yhteistyössä tilaisuudessa tunnistettujen keskeisten sidosryhmien kanssa.

Pääministeri Rinteen hallitusohjelmaan on kirjattu, että hallitus laatii kotouttamistoimien uudistamistarpeista kokonaisvaltaisen toimenpideohjelman eduskunnan hyväksymän tarkastusvaliokunnan mietinnön pohjalta. Toimenpideohjelma annetaan selontekona eduskunnalle vuoden 2020 loppuun mennessä.

Laki kotoutumisen edistämisestä edellyttää, että valtioneuvosto päättää valtakunnallisesta kotouttamisen kehittämisestä laatimalla kotouttamisen tavoitteet sisältävän valtion kotouttamisohjelman (Valko) neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Näiden kahden strategisen asiakirjan valmistelu on päätetty yhdistää.

Osallistava yhteiskehittäminen jatkuu

Tavoitteena on ollut Valtion kotouttamisohjelman avoin ja osallistava valmistelu. Osallistava yhteiskehittäminen jatkuu myös selonteon ja Valkon yhteisvalmistelussa. Kevään Kick Offin osallistujat tunnistivat valmistelun kannalta olennaisia teemoja ja toivat esiin keskeisiä sidosryhmien edustajia. Nämä otetaan valmistelussa huomioon.

Yhteiskehittäminen jatkuu tunnistetuille sidosryhmille suunnatuilla työpajoilla, joihin osallistuvat henkilöt kutsutaan erikseen. Valmistelun edetessä eri sidosryhmien kuulemista laajennetaan erilaisilla osallistavilla menetelmillä.

Valtion kotouttamisohjelman 2020–2023 ja selonteon valmistelun etenemisestä tiedotetaan muun muassa kotouttaminen.fi-verkkopalvelussa sekä työ- ja elinkeinoministeriön virallisten viestintäkanavien kautta.

Lue lisää:

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintö kotouttamisen toimivuudesta