Vietnamilaiset saapuivat Suomeen 40 vuotta sitten - Työllistymisellä suuri merkitys kotoutumisen kannalta

4.6.2019 10.57
Uutinen

Kotouttamisen osaamiskeskuksen tilaama selvitys Suomen vietnamilaisista nostaa esiin kotouttamistoimien avainasioina nuorten koulutus- ja uraohjauksen, työllisyyden edistämisen, oman äidinkielen opetuksen sekä omakielisyyden vastaanotto- ja kotouttamispalveluissa.

- Vietnamilaiset olivat Suomen ensimmäisiä kiintiöpakolaisia, ja samalla ensimmäisiä maahanmuuttajavähemmistöjä Suomessa. Selvitimme, miten vietnamilaiset ovat asettautuneet ja sopeutuneet Suomeen kuluneen 40 vuoden aikana. Lisäksi tutkimus tuo esiin suuntaviivoja nykyisten kotoutumistoimenpiteiden ja kotouttamispolitiikan kehittämiseen, sanoo työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Anne Alitolppa-Niitamo.

Selvityksen Suomen vietnamilaisista on tehnyt työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskuksen tilaamana VTT Kathleen Valtonen.

Lisätietoja:

Lue työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 4.6.2019: 40 vuotta Vietnamin venepakolaisten saapumisesta: Yritteliäisyys ja oma aktiivisuus edistivät kotoutumista

Selvitys Nordic Vietnamese – Our Community in Finland