Oppivelvollisuusiän ylittäneiden maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutusta järjestetään osana aikuisten perusopetusta, vapaan sivistystyön toteuttamana ja osana työvoimakoulutuksena järjestettävää kotoutumiskoulutusta.

Aikuisten perusopetuksen sisältämä lukutaitovaihe

Aikuiset, joilta puuttuu suomalaista perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot, ohjataan pääsääntöisesti oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetukseen. Koulutus sisältää erityisen lukutaitovaiheen. Tämä polku on ensisijainen vaihtoehto erityisesti nuorille, 17 vuotta täyttäneille, joille  perusopetuksen suorittaminen ja jatko-opintokelpoisuus on koulutus- ja työurien kannalta tärkeää. Koko perusopetusta ei kaikkien ole pakko suorittaa, ja opiskelija voi esimerkiksi osallistua pelkästään lukutaitovaiheeseen. Opintoja voidaan yksilöllistää eri vaiheissa.

Uusia koulutusmahdollisuuksia vapaan sivistystyön toteuttamana

Joustavia opiskelumahdollisuuksia tarvitseville maahanmuuttajille soveltuvia opiskelumahdollisuuksia toteutetaan vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Vapaan sivistystyön toteuttamissa maahanmuuttajakoulutuksissa luku- ja kirjoitustaidon opintoja ja suomen tai ruotsin kielen opintoja voi suorittaa joustavaan tahtiin tai sivutoimisesti. Niitä voi myös yhdistää muihin toiminnallisiin opintoihin ja liikuntaan.

Joustavia opiskelumahdollisuuksia tarvitsevia ryhmiä voivat olla esimerkiksi maahanmuuttajat, joilla on fyysisen tai psyykkisen terveyden pulmia, hankala elämäntilanne, traumataustaa ja ongelmia muistin toiminnassa ja erilaisia oppimisvaikeuksia. Aikaisemmin katveeseen ovat jääneet kotona pieniä lapsia hoitavat maahanmuuttajavanhemmat, joille ei ole ollut riittävästi joustavia opiskelumahdollisuuksia. Koulutustaustaltaan tai työkokemukseltaan ryhmä on moninainen; osalla vanhemmista on korkea koulutustausta ja osa on luku- ja kirjoitustaidottomia. Joustavia toteutuksia tarvitsevat myös työssäkäyvät maahanmuuttajat.

Kotoutumiskoulutuksessa mahdollisuus vahvistaa latinalaisen kirjaimiston hallintaa

Latinalaisen kirjaimiston heikko osaaminen voi olla iso kynnys työelämään siirtymiselle. ELY-keskusten hankkimassa, työvoimakoulutuksena järjestettävässä kotoutumiskoulutuksessa on mahdollista vahvistaa latinalaisten kirjainten osaamista. Edellytyksenä on, että henkilöllä on sellaiset oppimisvalmiudet ja osaaminen, että lyhyehkö moduuli riittää ja että kotoutumiskoulutus on muutoin hänelle tarkoituksenmukaisinta.

Jos henkilö siirtyy ilman kotoutumiskoulutusta suoraan ammatillisiin tai korkeakouluopintoihin tai niihin valmentaviin koulutuksiin, on tärkeää, että latinalaisten kirjainten vahvistaminen otetaan huomioon kyseisiä opintoja suunniteltaessa.

Lisätiedot:

Maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus siirtyy osaksi koulutusjärjestelmää (minedu.fi)

Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuositus 2017 (oph.fi)

Kansalaisopistojen liitto: Suositus kansalaisopistojen lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmaksi 2018