Alaikäisen yksin saapuneen henkilön edustaja

Vastaanottolain (746/2011) mukaan ilman huoltajaa maassa olevalle alaikäiselle turvapaikanhakijalle tulee määrätä edustaja. Edustajan tehtävä on valvoa lapsen etua turvapaikka- ja perheenyhdistämisprosessien aikana sekä muissa hänen henkilöään ja varallisuuttaan koskevissa juridisissa asioissa.

Sama edustaja jatkaa alaikäisen kanssa hänen saatuaan oleskeluluvan ja muuttaessaan perheryhmäkotiin tai muuhun asumisyksikköön, ellei ole mitään erityistä syytä edustajan vaihtamiseen. Edustaja ei huolehdi lapsen välittömästä päivittäisestä hoidosta tai kasvatuksesta vaan valvoo yleisesti lapsen etua asumiseen ja muihin elämäntilanteisiin liittyvissä kysymyksissä.

Edustajan tehtävä päättyy, kun lapsi tulee täysi-ikäiseksi, hänelle määrätään huoltaja tai muu laillinen edustaja tai hän muuttaa pysyvästi pois Suomesta.

Hakemuksen edustajan määräämisestä tekee lapsen oleskelukunnan sosiaalihuoltolain (710/1982) 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu toimielin. Ennen hakemuksen tekemistä lasta on kuultava ja lapsen etu otettava huomioon.

Alaikäisen edustajan kelpoisuudesta, tehtävistä ja tehtävästä vapauttamisesta säädetään laissa kotoutumisen edistämisestä (56-59 §) ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetussa laissa (40-44 §)..

Lisätietoa:

Ilman huoltajaa olevan lapsen tukeminen
Ilman huoltajaa olevat lapset (migri.fi)
Sosiaalihuoltolaki (finlex.fi)
Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta (finlex.fi)