Kotoutumisen alkuvaiheen palveluiden mallinnus

Ensimmäisessä Kotona Suomessa -pilottihankehaussa sai rahoituksen kahdeksan hanketta, joiden tavoitteena on edistää kotoutumisprosessin käynnistymistä, yhteiskuntaa koskevan perustiedon saatavuutta ja yksilön palvelutarpeiden tunnistamista sekä vahvistaa siirtymiä koulutukseen, työelämään ja tarvittaessa jatkopalveluihin. Pilottihankkeiden tulokset on koottu julkaisuksi, jossa mallinnetaan valtakunnallinen maahanmuuttajan alkuvaiheen palvelukokonaisuus

Mallinnuksessa otetaan kantaa muun muassa monikieliseen neuvontaan ja ohjaukseen, työnantajayhteistyöhön ja kotoutumisen alkuvaiheen orientaatiojaksoihin. Sen tarkoitus on voida toimia apuvälineenä kotoutumispalveluista vastaaville asiantuntijoille esimerkiksi tulevissa maakunnissa.

Maahanmuuttajien alkuvaiheen palvelujen malli

Lue lisää:

Hyvä alku -hankeosio

Kotona Suomessa -hanke