Alkuvaiheet kunnassa: Uudet tulijat tutuksi

Kun kuntaan on tulossa ensimmäistä kertaa tai pitkästä aikaa uusi kiintiöpakolaisryhmä, kunta voi pyytää ELY-keskusta järjestämään perehdytystilaisuuden uusista tulijoista. Myös Maahanmuuttoviraston edustaja voi osallistua näihin tilaisuuksiin ja kertoa pakolaisten lähtötilanteesta. Mikäli paikkakunnalla tai Suomessa on entuudestaan samaan ryhmään kuuluvia, myös heidän puoleensa kannattaa kääntyä lisätiedon saamiseksi.

Kuntalaisille on syytä tiedottaa uuden ryhmän asettumisesta paikkakunnalle, mikä onnistuu parhaiten paikallisten tiedotusvälineiden avulla. Kiintiöpakolaiset saapuvat maahan usein suoraan leiriolosuhteista tai muuten vaikeista olosuhteista, minkä vuoksi heillä ei ole mukanaan juuri mitään tavaroita. Myös vaatetus saattaa olla riittämätöntä varsinkin Suomen talviolosuhteisiin. Kuntalaisia ja seudun järjestöjä voi motivoida mukaan keräämään tulijoille lahjoituksena vaatteita ja kodin tavaroita.

Jos kunnassa ei ole aiemmin ollut kiintiöpakolaisryhmää, sitä varten kannattaa koota oma tiiminsä, joka useimmiten on kunnassa sijoitettu sosiaalitoimeen. Ryhmän saapuminen paikkakunnalle saattaa kestää kuukausia, mikä useimmiten johtuu lähtömaan maasta poistumiseen liittyvistä muodollisuuksista. Järjestelyt kannattaa tämän vuoksi pitää mahdollisimman joustavina.

Asunto ensin

Tärkeintä on varata tulijoille sopivat asunnot. Mikäli mahdollista, koko ryhmää ei tulisi sijoittaa yhteen ja samaan taloon tai lähiöön. Yleensä kunnan on tehtävä asunnoista vuokra- ja sähkösopimukset aluksi omiin nimiinsä, ja ne siirretään myöhemmin varsinaisten haltijoidensa nimiin. Monesti kiintiöpakolaisten tarkka saapumispäivä Suomeen ei ole tiedossa edes Suomen viranomaisilla. Tämä asettaa haasteita asuntoasioiden sovittamiselle kunnassa. Kunnan on mahdollista saada valtiolta korvausta ajalta, jonka kunta on joutunut pitämään asuntoa varattuna kiintiöpakolaisille.

Asunnoissa tulisi olla perusvarustelu (vuoteet, liinavaatteet, perusastiat ja valaisimet), jolla tulijat pääsevät asumisen alkuun. Ruokaa ja hygieniatarvikkeita hankitaan parin päivän tarpeiksi. Kunnilla on erilaisia käytäntöjä asuntojen varustamisessa: joillakin kunnilla voi olla sopimus kaupan kanssa peruspaketista, toisissa kunnissa sosiaalitoimen ohjaajat varustavat asunnot osto- ja kierrätystavaroilla paikkakunnan järjestöjen avulla.

Tutustuminen uuteen ympäristöön

Ensimmäiset päivät on parasta käyttää uuteen asuinympäristöön tutustumiseen. Elämänmuutos on tulijoille suuri, ja monet asiat aivan uusia, minkä vuoksi aikaa on hyvä varata runsaasti. Avuksi tarvitaan tulkki, joka pitää varata etukäteen. Jos tulkkitoiminta ei ole työntekijöille entuudestaan tuttua, siihen kannattaa tutustua etukäteen. Tulijoiden perehdytys sisältää tavallisesti kaupoissa käyntiä, liikkumista kaupungilla ja paperiasioiden hoitamista maistraatissa, paikallispoliisissa, Kelassa ja pankissa.

Pakolaiset tulevat yleensä olosuhteista, joissa terveyspalveluja on ollut saatavilla vain vähän. Alkuvaiheen terveystarkastuksessa selvitetään henkilöiden terveydentila, seulotaan hoidettavissa olevat ja suojatoimia edellyttävät tartuntataudit ja varmistetaan rokotussuoja. Tavoitteena on myös ehkäistä, tunnistaa ja hoitaa psyykkisiä ongelmia. Mikäli ryhmässä on mukana välitöntä sairaalahoitoa tarvitsevia, heidän hoidostaan huolehditaan ensimmäisenä.

Lisätietoa:

Valtion korvaukset kunnille
Kiintiöpakolaisten vastaanotto: Kokemuksia kotouttamisen järjestämisestä -opas