Aluehallintoviraston tehtävät

Vastaa toimialaansa kuuluvissa asioissa maahanmuuttajien kotoutumista edistävien ja tukevien toimenpiteiden ja palvelujen suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta.
Huolehtii, että maahanmuuttajien tarpeet huomioidaan muita AVI:n toimialaan kuuluvia toimenpiteitä ja palveluja suunniteltaessa ja järjestettäessä.
Tekee yhteistyötä toimialueensa ELY-keskusten kanssa (KotoL 38 §). 

AVI:n toiminnassa maahanmuuttajien erityistarpeet tulisi huomioida lähinnä sosiaali- ja terveydenhuollossa, koulutus- ja sivistystoimessa sekä arvioitaessa kuntien vastuulla olevien palvelujen saatavuutta ja laatua.

Lisätietoa:

Laki ko­tou­tu­mi­sen edis­tä­mi­ses­tä (finlex.fi)