AMIF-rahoitusta myönnettiin yhdeksälle uudelle hankkeelle

9.7.2019 14.21
Uutinen

Turvapaikka-, maahanmuutto-ja kotouttamisrahaston (AMIF) 29.3.2019 päättyneestä kevään hausta rahoitetaan yhdeksää uutta hanketta. Yhteensä hankkeille myönnettiin EU-tukea noin kaksi miljoonaa euroa. Hankkeet koskevat laillista maahanmuuttoa, paluuta, vastaanotto- ja turvapaikkajärjestelmiä sekä kiintiöpakolaisten uudelleensijoittamista.

Rahoitettavien hankkeiden avulla kehitetään muun muassa ilman huoltajaa olevien maahanmuuttajalasten edustajien koulutusta, parannetaan turvapaikka- ja oleskelulupapäätösten laatua ja yhtenäistetään päätöksenteon varmistamista. Lisäksi maahanmuuttoprosessia tehostetaan kehittämällä viranomaisyhteistyötä.

Paluuta koskevassa hankkeessa edistetään paluuneuvonnan ja viestinnän avulla vastaanottopalvelujen piiriin kuulumattomien kolmansien maiden kansalaisten vapaaehtoisen paluuseen hakeutumista. AMIF-rahaston erityismäärärahasta rahoitusta saa hanke, jossa parannetaan matkoille osallistuvien henkilöiden valmiuksia turvallisuusnäkökulmasta.

Lue lisää:

EUSA:n artikkeli 4.7.2019: AMIF-rahastosta uusille hankkeille noin kaksi miljoonaa euroa