AMIFin kotoutumistoimien ideahaku avattu

24.3.2017 9.22
Uutinen

AMIF-rahaston seuraava kotoutumisaiheinen haku avataan lokakuussa 2017. Syksyn haussa painopisteinä ovat vaikuttavuus ja laajemmat hankekumppanuudet. Tarkemmat painopisteet ja aikataulu täsmennetään lähempänä hakuaikaa. Nyt järjestetään idea- ja kumppanihaku, jolla pohjustetaan syksyn hakua. Idea- ja kumppanihaussa hankkeita suunnittelevat voivat lähettää AMIF-rahastolle tietoa kehittämistarpeista ja hankeideoista. Lisäksi on mahdollisuus ilmoittautua hankekumppaneiden etsijäksi.

Idea- ja kumppanihaulla ei vielä haeta rahoitusta, vaan pyritään tukemaan hakijoita kattavien hankkeiden ideoimisessa ja suunnittelussa saattamalla eri puolilla maata olevia toimintoja ja toimijoita yhteen.

AMIF järjestää verkostoitumistilaisuudet Helsingissä ja Tampereella

AMIF-rahasto järjestää käynnissä oleville AMIF-hankkeille sekä idea- ja kumppanihakuun osallistuneille verkostoitumis- ja työpajatilaisuudet 14.6. Helsingissä ja 15.6. Tampereella. Tilaisuuksissa esitellään AMIF-rahoituksella tuettuja hankkeita teemoittain ja jaetaan hankkeiden suunnitteluun sekä toteuttamiseen liittyviä hyviä kokemuksia. Tilaisuudessa vierailee kotoutumisasiantuntijoita Ruotsista. Tilaisuuden hankesuunnittelutyöpajoissa idea- ja kumppanihakuun osallistuneet ja niissä hankkeita suunnittelevat toimijat saavat työkaluja ja tukea hankesuunnitelmien työstämiseen.

Lisätietoja:

Valmistaudu syksyn kotoutumistoimien hakuun - ideahaku avattu -uutinen (eusa-rahastot.fi)
Ohjeet hakuun osallistumiseen (eusa-rahastot.fi)