Annika Forsanderin muistorahasto tukee väitöskirjatutkijoiden konferenssimatkoja

10.9.2018 10.04
Uutinen

Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura (ETMU ry) julistaa haettavaksi matka-apurahoja väitöskirjatutkijoiden kansainvälisiin tutkimuskonferensseihin osallistumiseen. Apurahaa voi hakea syyskuun loppuun mennessä.

ETMU ry:n hallitus perusti dosentti Annika Forsanderin muistorahaston toukokuussa 2018 Annikan lähipiirin toivomuksesta. Lähipiiri toivoi, että Annikan muistoa kunnioitetaan tukemalla nuoria tutkijoita. Annika Forsander toimi työuransa aikana mm. TEM:n kotouttamisen osaamiskeskuksen kehittämispäällikkönä.

Haku on suunnattu ETMU ry:n jäsenille

Muistorahastosta on tarkoitus tukea väitöskirjatutkijoiden kansainvälisiin tutkimuskonferensseihin osallistumista. Apurahaa voivat hakea ETMU ry:n jäsenet. Tutkimusaiheen tulee liittyä ETMU ry:n edustamaan toimialaan eli etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimukseen.

Apurahan hakuaika päättyy 30.9.2018. Apurahapäätöksistä tiedotetaan hakijoille sähköpostitse 20.10.2018 mennessä. Apurahojen käyttöaika on 1.11.2018–31.10.2019.

Apurahoja myönnetään 1–2 kappaletta riippuen myönnettyjen apurahojen suuruudesta. Yhden apurahan suuruus voi olla enimmillään 1000 euroa.

Lue lisää:

Annika Forsander -muistokirjoitus (etmu.fi)

Muistorahaston apurahan hakuohjeet (etmu.fi)

Annika Forsanderin muistorahaston säännöt (etmu.fi)