Asiantuntijaryhmä julkaisi suosituksen kotoutumisvaiheen toiminta- ja työkyvyn arvioinnista

31.10.2019 7.45
Uutinen

Uuden suosituksen avulla ammattilaiset voivat arvioida ulkomailta Suomeen muuttaneen ja kotoutumisvaiheessa olevan henkilön toiminta- ja työkykyä. Suosituksen mukaan ulkomaalaistaustaisen asiakkaan toiminta- ja työkyvyn arviointiin on valittava menetelmät, jotka ovat kielellisesti ja kulttuurillisesti sopivia.

Suositus on tarkoitettu ammattilaisille, jotka arvioivat asiakkaan toiminta- ja työkykyä esimerkiksi työ- ja elinkeinopalveluissa (TE-palvelut) tai sosiaali- ja terveyspalveluissa. Suositus koskee työikäisiä, joilla on kotoutumislain mukainen oikeus kotoutumissuunnitelmaan.

Arvioinnin tulokset ohjaavat eteenpäin

Suosituksen mukaan arvioinnissa on pyrittävä jaettuun asiantuntijuuteen. Silloin sekä asiakas että ammattilainen tuovat tilanteeseen oman osaamisensa. Toiminta- ja työkyvyn arvioinnissa on otettava huomioon asiakkaan kielitaito, koulutus ja työhistoria. Lisäksi arvioinnissa käydään läpi fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen toimintakyky, suoriutuminen arkitoimista ja toimintakykyyn vaikuttavat ympäristötekijät.

Arvioinnin tavoitteena on, että se johtaa palveluohjaukseen tai muihin tarvittaviin jatkotoimiin.

Suosituksen mukaiseen arvioon voi käyttää esimerkiksi Kykyviisaria. Kykyviisari on maksuton työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä kaikille työikäisille.

Suosituksen on laatinut kansallisen Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin asiantuntijaverkoston (TOIMIA) väestön toimintakyky -asiantuntijaryhmä. Verkostossa on mukana noin 60 eri organisaatiota. Toimintaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Suositus on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Lisätietoja:

Suositus toiminta- ja työkyvyn arvioinnista kotoutumisvaiheessa 

Kykyviisari