Budjettiriihi: Työ- ja koulutusperäinen maahanmuutto uudistetaan – ohjausta ja neuvontaa sekä osaamiskeskustoimintaa tuetaan

18.9.2019 7.58
Uutinen

Hallitus käynnistää työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton kokonaisuudistuksen. Tavoitteena on merkittävä työllisyyden kasvu. Kansainvälisen rekrytoinnin edistämistä tukee työperäisen maahanmuuton tehtävien siirtäminen sisäministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriöön.

Tavoitteena on vahvistaa osaavan työvoiman saatavuutta, työmarkkinoiden kohtaantoa, yritysten ja TKI-toiminnan kasvua ja kansainvälistymistä, investointien houkuttelua, ulkomaalaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden Suomeen kiinnittymistä sekä työnantajien rekrytointi- ja monimuotoisuusosaamista.

Hallituskauden aikana pyritään saavuttamaan työperäisten oleskelulupien nopea ja sujuva käsittely kuukauden määräajassa.

Hallitus lisää oleskelulupamenettelyjen resursseja 20 henkilötyövuodella ja osoittaa oleskelulupien käsittelyyn miljoonan euron lisäresurssit. Kansainvälisen rekrytoinnin kehittämiseen varataan 5,5 miljoonan euron lisäpanostukset.

Maahanmuuttajien kotoutumiseen ja työllisyyden edistämiseen lisätään 11 miljoonaa euroa ensi vuonna kuluvaan vuoteen nähden. Varoilla laajennetaan kuntien moniammatillista osaamiskeskustoimintaa ja maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapisteiden palveluita sekä laaditaan työelämän monimuotoisuusohjelma maahanmuuttajia koskevan rekrytoinnin tueksi.

Lue lisää:

Lue koko työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 17.9.2019: Työministeri: Työllisyyspaketti nopeuttaa työllistymistä ja lisää osallisuutta