EMN:n tutkimus tarjoaa vertailutietoa kolmansien maiden kansalaisten pääsystä työmarkkinoille EU-jäsenmaissa

21.2.2019 11.12
Uutinen

Euroopan muuttoliikeverkosto (EMN) on julkaissut vertailuraportin kotouttamispolitiikasta ja työmarkkinoille pääsyä edistävästä politiikasta EU-jäsenmaissa. Tutkimus keskittyy erityisesti käytäntöihin, jotka tukevat kolmansien maiden kansalaisten pääsyä työmarkkinoille. Suomen kansallinen raportti julkaistiin tammikuussa.

EU-jäsenmaiden käytäntöjä vertailevassa tutkimuksessa havaittiin pitkäkestoisesti rahoitettujen kotouttamisohjelmien tuottavan tuloksia. Tutkimuksessa nostetaan myös esiin tarve kotouttamistoimenpiteiden vaikuttavuuden selkeille tavoitteille, jotta toimivat käytännöt on mahdollista tunnistaa ja arvioida. Julkaisu on englanninkielinen

Suomen kansallisessa tutkimuksessa esitellään esimerkkejä julkisen sektorin toimenpiteistä ja yksityisen sektorin työllistämishankkeista, jotka edistävät työmarkkinoille pääsyä. Tutkimuksessa keskitytään kolmansien maiden kansalaisiin, joilla on oleskelulupa ja oikeus työskennellä Suomessa. Tutkimus ei kata kansainvälistä suojelua saaville tai kansainvälisille opiskelijoille suunnattuja toimenpiteitä. Tutkimus on julkaistu suomeksi ja englanniksi.

Lisätietoa:

Labour Market Integration of Third-Country Nationals in EU Member States -vertailuraportti
Kolmansien maiden kansalaisten pääsy työmarkkinoille EU-jäsenmaissa − Suomen kansallinen raportti
Euroopan muuttoliikeverkoston uusimmat raportit

Ajankohtaista