EMN: Turvapaikanhakijoiden määrä tippui edellisvuodesta, päätöksiä tehtiin ennätysmäärä

4.5.2017 17.20
Uutinen

Turvapaikanhakijoiden määrä tippui viime vuonna noin kuudennekseen vuodesta 2015. Kansainvälisen suojelun perusteella oleskelulupia saivat eniten irakilaiset. Kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneiden määrä nelinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Tiedot käyvät ilmi Euroopan muuttoliikeverkoston (EMN) Maahanmuutto- ja turvapaikkaraportista 2016 sekä vuoden 2016 Maahanmuuton tunnusluvuista.

Vuonna 2016 yhteensä n. 39 000 henkilö sai ensimmäisen oleskeluluvan tai heidän oleskelunsa Suomessa rekisteröitiin. Vuonna 2015 oleskeluluvan sai n. 33 500 henkilöä. Neljäsosa tulijoista saapui Suomeen vapaan liikkuvuuden perusteella EU-kansalaisina ja heidän perheenjäseninään. EU:n ulkopuolelta saapuneiden yleisimpiä perusteita oleskeluluvan saamiseksi olivat perheside, kansainvälinen suojelu, opiskelu ja työnteko.

Kansainvälinen suojelu näkyy vuoden 2016 tilastoissa

Kansainvälinen suojelu näkyy tilastoissa myös siinä, että Irak ja Afganistan nousivat yleisimpien lähtömaiden joukkoon. Irakin jälkeen toiseksi yleisin lähtömaa on Venäjä.

Turvapaikanhakijoiden määrä väheni viime vuonna selvästi edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2015 suuri turvapaikanhakijamäärä näkyi kuitenkin viime vuoden päätöstilastoissa: Maahanmuuttovirasto teki vuonna 2016 ennätysmäärän eli n. 28 000 turvapaikkapäätöstä. Hakijoista 27 % sai myönteisen oleskelulupapäätöksen. Kielteisiä päätöksiä oli 51 % kaikista päätöksistä.

Vuosittaisen maahanmuutto- ja turvapaikkaraportin tuottaa EMN. Myös vuosittain tehtävä EMN-tilastojulkaisu Maahanmuuton tunnusluvut on koostettu Maahanmuuttoviraston, poliisin, Rajavartiolaitoksen sekä Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) tilastoista. Euroopan muuttoliikeverkoston (European Migration Network, EMN) Suomen yhteyspiste toimii Maahanmuuttovirastossa. Vastaavia yhteyspisteitä on kaikissa EU-maissa sekä Norjassa joka myös osallistuu verkoston toimintaan. Verkoston puheenjohtajana toimii EU:n komissio. Verkoston tehtävänä on tuottaa ajantasaista, puolueetonta, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa maahanmuutto- ja turvapaikka-asioista politiikan suunnittelun tukemiseksi Euroopan unionissa.

Lisätietoja:

Maahanmuutto- ja turvapaikkaraportti 2016 (emn.fi)

Maahanmuuton tunnusluvut 2016 (emn.fi)