Ennakkotieto: Kotouttamisen osaamiskeskuksen jakamaa rahoitusta haettavissa syksyllä

3.7.2018 15.54
Uutinen

Haettavan hankerahoituksen tarkoituksena on edistää kolmannen sektorin tekemää kotouttamistyötä. Vuodelle 2019 myönnettävän avustuksen kohderyhmänä ovat humanitaarisista syistä alaikäisinä ilman huoltajaa tulleet oleskeluluvan saaneet lapset, nuoret ja nuoret aikuiset. Hankerahoitus on työ- ja elinkeinoministeriön valtionavustuksen erityisavustusta.

Haussa etsitään hankkeita, joissa tuetaan toimintaa, jonka avulla luodaan ilman huoltajaa tulleille oleskeluluvan saaneille lapsille ja nuorille sosiaalisia siltoja suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen verkostoihin. Hankkeissa voidaan järjestää esimerkiksi vapaaehtoisuuteen perustuvaa tukihenkilö- tai tukiperhetoimintaa, kummitoimintaa sekä vertaistuki, tutor- tai mentorointisuhteeseen perustuvaa toimintaa.

Hakijoina voivat olla järjestöt, joilla on aiempaa kokemusta nuorten tai nuorten aikuisten kanssa toimimisesta tai henkilökohtaisten tukipalveluiden järjestämisestä, mielellään myös kotoutumista tukevasta työstä.

Tarkempia tietoja hakuajoista ja hakuohjeista tulee kotouttaminen.fi-sivustolle heti alkusyksystä.

Lisätietoa:

Erityisasiantuntija Varpu Taarna, 30.7.2018 alkaen, etunimi.sukunimi@tem.fi
Erityisasiantuntija Anne Alitolppa-Niitamo, 15.8.2018 alkaen, etunimi.sukunimi@tem.fi

Ajankohtaista