Euroopan muuttoliikeverkoston sanasto selittää maahanmuuttoon ja turvapaikkoihin liittyviä termejä

11.12.2017 10.39
Uutinen

EMN:n Maahanmuutto- ja turvapaikkasanasto sisältää 450 termia 22:lla eurooppalaisella kielellä. Se on työkalu maahanmuuttoasioiden parissa työskenteleville, mutta sitä voi hyödyntää myös julkisessa keskustelussa. Sanaston alkuperäisen version englanninkieliset määritelmät ja lisähuomiot on nyt suomennettu ja termit on aakkostettu suomen kielen mukaan.

EMN-sanaston ensimmäinen versio ilmestyi vuonna 2010. Se kehitettiin työkaluksi EMN-tutkimusten kansallisten raporttien keskinäiseen vertailuun. Aluksi termit koostuivat pääasiassa EU:n säännöstöstä. Myöhempiin versioihin on lisätty maahanmuutto- ja kotouttamissektoreiden käytännön toimintaan liittyvää ammattisanastoa.

Euroopan muuttoliikeverkoston tavoitteena vastaa Euroopan unionin instituutioiden ja jäsenvaltioiden viranomaisten ja instituutioiden tiedontarpeisiin tuottamalla ajantasaista, objektiivista, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa turvapaikka- ja maahanmuuttoasioista. Lisäksi EMN tuottaa tietoa myös suurelle yleisölle.

Lisätiedot:

Maahanmuutto- ja turvapaikkasanasto 5.0 (emn.fi)

Euroopan muuttoliikeverkosto (emn.fi)

Ajankohtaista