EUSA-rahastojen haku käynnissä 29.3. asti − AMIF-rahastosta haettavissa noin viisi miljoonaa euroa

5.3.2019 11.09
Uutinen

Sisäministeriö on avannut turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) sekä sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) haut ajalle 4.3.−29.3.2019. AMIF-rahastosta myönnetään rahoitusta hankkeille, jotka kehittävät yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää ja tukevat kiintiöpakolaisten kotoutumista.

AMIF-rahastosta on haettavissa noin viisi miljoonaa euroa hankerahoitusta. Tästä perusrahoitusta on noin 3,2 miljoonaa euroa ja kiintiöpakolaisten uudelleensijoittamisen määrärahaa on noin 1,8 miljoonaa euroa. Rahoitusta voidaan myöntää hankkeille, jotka liittyvät yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän vahvistamiseen ja kehittämiseen, lailliseen maahanmuuttoon ja sen valmiuksien kehittämiseen, paluutoimiin, Suomen uudelleensijoittamisohjelman jatkuvuuden ja toimivuuden turvaamiseen ja viranomaismenettelyjen kehittämiseen sekä kiintiöpakolaisten kotoutumisen edistämiseen.

ISF-rahaston haussa myönnetään rahoitusta hankkeille, jotka liittyvät ulkorajoihin, viisumipolitiikkaan, poliisiyhteistyöhön, rikollisuuden ehkäisyyn ja torjuntaan tai turvallisuuteen liittyvien riskien ja kriisien hallintaan.

Rahastoista tuetaan hankkeita, jotka toteuttavat niiden kansallisissa ohjelmissa ja toimeenpano-ohjelmissa asetettuja tavoitteita.

Lisätietoa:

Lisätietoa EUSA-rahastojen hausta
Hakuohjeet ja -materiaalit