EUSA-rahastojen seuraava hakuaika on 2.10.–3.11.2017

31.8.2017 9.54
Uutinen

Euroopan unionin sisäasioiden rahastojen seuraava rahoitushaku avautuu maanantaina 2.10.2017. Maahanmuuttajien kotouttamisen osalta haussa tuettavan hankkeen edellytetään perustuvan kolmansien maiden kansalaisten kanssa toimivien julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden väliseen kumppanuuteen ja vahvistaa niiden välisiä verkostoja.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastossa (AMIF) on haettavana kaikki kansalliset tavoitteet.  Tuettavien hankkeiden tulee myös edistää valtakunnallisen, alueellisen tai paikallisen kotouttamisstrategian toimeenpanoa. Erityisesti toivotaan hankkeita, joissa kolmansien maiden kansalaiset tai heidän edustamansa järjestöt osallistuvat toimien suunnitteluun ja toimeenpanoon.

Sisäisen turvallisuuden rahastossa (ISF) on haettavana kaikki kansalliset tavoitteet. Listaus kussakin tavoitteessa jäljellä olevista varoista julkaistaan hakuilmoituksen yhteydessä.

Hakukoulutukset järjestetään Helsingissä 6.9.2017 ja verkkotilaisuutena 12.9.

Hakuopas ja hakumateriaalit julkaistaan EUSA:n verkkosivuilla haun alkaessa. Hakuklinikat järjestetään 10.–11.10. Helsingissä.

Lisätietoja:

Euroopan unionin sisäasioiden rahastot (eusa-rahastot.fi)

Ajankohtaista