FinMONIK-tutkimuksessa kartoitetaan Suomen ulkomaalaisväestön hyvinvointia ja terveyttä

7.5.2018 14.58
Uutinen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttaa vuoden 2018 aikana tutkimuksen, jossa selvitetään Suomessa asuvan ulkomaalaisväestön hyvinvointia, terveyttä sekä kokemuksia sosiaali- ja terveyspalveluista. FinMONIK-tutkimuksessa kerätään lisäksi tietoa työllisyydestä ja työn löytämiseen liittyvistä mahdollisista esteistä sekä mahdollisista syrjintäkokemuksista.

Tiedon avulla voidaan edistää ulkomaalaisväestön työ- ja toimintakykyä sekä terveyttä ja kehittää terveys- ja sosiaalipalveluita. Tutkimukseen on valittu satunnaisotannalla 11 300 ulkomailla syntynyttä ulkomaalaistaustaista 18–64-vuotiasta.

Tietoa tarvitaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, palvelujen parantamisessa ja kotoutumisen seurannassa. Tutkimuksen alustavat tulokset julkaistaan vuoden 2018 lopulla ja lopulliset tulokset vuonna 2019.

Tutkimusta rahoittavat työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), kunnat ja EU:n kotouttamisrahasto (AMIF).

Lisätiedot:

Ulkomailla syntyneiden hyvinvointitutkimus FinMONIK (thl.fi)

Ajankohtaista