Hae TEM:n järjestöavustusta 10.11.2017 mennessä

9.10.2017 12.07
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö jakaa vuodelle 2018 valtionavustuksen erityisavustuksena järjestörahoitusta, jonka tarkoituksena on edistää kolmannen sektorin tekemää kotouttamistyötä. Haussa järjestötoiminnan kohderyhmiä ovat humanitaarisista syistä alaikäisinä ilman huoltajaa tulleet oleskeluluvan saaneet lapset, nuoret ja nuoret aikuiset. Haku on avoinna 9.10.–10.11.2017.

Haussa etsitään hankkeita, joiden toiminnan avulla luodaan ilman huoltajaa tulleille oleskeluluvan saaneilla lapsille ja nuorille sosiaalisia siltoja suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen sosiaalisiin verkostoihin. Hankkeissa voidaan järjestää esimerkiksi vapaaehtoisuuteen perustuvaa tukihenkilö- tai tukiperhetoimintaa, kummitoimintaa sekä vertaistuki, tutor- tai mentorointisuhteeseen perustuvaa toimintaa.

Hakijoina voivat olla järjestöt, joilla on aiempaa kokemusta nuorten tai nuorten aikuisten kanssa toimimisesta tai henkilökohtaisten tukipalveluiden järjestämisestä, mielellään myös kotoutumista tukevasta työstä.

Hakuohjeet

Hakua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus. Hankehaku käynnistyy maanantaina 9.10.2017 ja päättyy perjantaina 10.11.2017.

Hankerahoitusta haetaan täyttämällä hakulomake sekä vaaditut liitteet. Hakemukset toimitetaan 10.11.2017 klo 16 mennessä työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon joko sähköisenä tai paperiversiona. Tieto rahoituspäätöksistä annetaan mahdollisimman pian haun päättymisen jälkeen.

Tutustu muihin hakuohjeisiin ja -lomakkeisiin sekä viime vuonna avustusta saaneisiin hankkeisiin järjestöavustuksen sivulla: kotouttaminen.fi/jarjestoavustus.

Lisätiedot:

Erityisasiantuntija Varpu Taarna, varpu.taarna(at)tem.fi
Erityisasiantuntija Anne Alitolppa-Niitamo, anne.alitolppa-niitamo(at)tem.fi

Ajankohtaista