Haettavissa rahoitusta maahanmuuttajien kotoutumiseen liikunnan avulla

9.11.2018 11.40
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä (OKM) on haettavissa erityisavustusta maahanmuuttajien kotoutumiseen liikunnan avulla. Erityisavustuksen päätavoitteena on lisätä maahanmuuttajaväestön aktiivista osallistumista liikuntatoimintaan.

Kehittämistoiminnan kautta pyritään löytämään ja vakiinnuttamaan toimintamalleja ja kehittämään kaikille suunnattua liikuntatoimintaa siten, että eri väestöryhmien osallistuminen toteutuu entistä paremmin. Tavoitteena ovat yhteinen ja kaikille avoin liikuntakulttuuri ja yhdenvertaisuus liikuntapalvelujen saatavuudessa sekä maahanmuuttajien osallisuuden ja sosiaalisten suhteiden kehittyminen.

Avustusta voidaan myöntää kunnille sekä rekisteröityneille yhteisöille, säätiöille ja yrityksille, jotka järjestävät vastaanottokeskustoimintaa. Avustuksen saajat voivat myöntää avustuksen edelleen seuroille tai järjestöille. Jos avustus myönnetään edelleen, on kunnan tai vastaanottokeskustoiminnan järjestäjän tehtävä sopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista toimintaa tai hanketta toteuttavan tahon kanssa.

OKM:n erityisavustuksen hakuaika on alkanut 26.10.2018 ja se päättyy 30.11.2018.

Lisätietoja:

Erityisavustus maahanmuuttajien kotoutumiseen liikunnan avulla