Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma on julkaistu – painopisteenä työvoiman maahanmuuton edistäminen

8.1.2018 12.39
Uutinen

Töihin Suomeen -ohjelma linjaa toimia, jotka edistävät työvoiman maahanmuuttoa ja sitä tukevaa kotoutumista sekä hyviä väestösuhteita eri väestöryhmien välillä. Tavoitteena on lisäksi tunnistaa ja hyödyntää nykyistä tehokkaammin maassa jo asuvien maahanmuuttajien työvoima- ja osaamispotentiaali.

Maahanmuuttopoliittinen ohjelma työperusteisen maahanmuuton vahvistamiseksi täydentää pääministeri Sipilän hallituksen ohjelmia ja linjauksia. Ohjelman tavoitteena on tuoda näkyväksi ja edistää hallituksen maahanmuuttopoliittista linjaa, joka tukee työllisyyttä ja julkista taloutta vahvistavaa, huoltosuhdetta kohentavaa sekä talouden kansainvälistymistä edistävää maahanmuuttoa.

Ohjelman valmistelusta on vastannut ministeriöiden välinen poikkihallinnollinen yhteistyöryhmä, johon ovat osallistuneet  sisäministeriö, oikeusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ulkoministeriö, ympäristöministeriö ja Maahanmuuttovirasto sekä Poliisihallitus. Ohjelman toimeenpanoa seurataan maahanmuuton ministerityöryhmässä.

Asettautumista ja kotoutumista tuetaan

Töihin Suomeen -ohjelman keskiössä on myös työvoiman kotoutumisen edistäminen. Asettatumis- ja kotoutumispalveluiden avulla edistetään koko perheen Suomessa viihtymistä ja maahan jäämistä. Nykyisiä asettautumista tukevia palveluita kootaan yhteen, jolloin Suomeen muuttavat sekä työnantajat saavat tarvitsemansa palvelut helposti ja yhdestä paikasta.

Kotoutumisen tukemisen tarpeet vaihtelevat sekä riippuvat yksilön tavoitteista, osaamisesta ja elämäntilanteesta. Työn perusteella Suomeen muuttavien ja heidän perheenjäsentensä sopeutumista uuteen yhteiskuntaan voidaan edistää tarjoamalla kattavia monikielisiä neuvontapalveluita, eri elämäntilanteisiin soveltuvia mahdollisuuksia opiskella suomea tai ruotsia sekä tukea yhteiskunnalliseen elämään osallistumista. Kotoutumispalveluiden avulla myös esimerkiksi mukana muuttavan puolison tie suomalaisille työmarkkinoille voi helpottua. Viranomaisten tarjoamien kotoutumispalveluiden lisäksi tärkeässä roolissa ovat työnantajat. Osallisuuden tukemisessa esimerkiksi vapaa-ajan toiminta ja kansalaisyhteiskunta ovat keskeisessä roolissa.

Myös maahanmuuttajien olemassa olevaan osaamiseen perustuvia polkuja työmarkkinoille tai yrittäjyyteen tuetaan. Korkeakoulut ja oppilaitokset tehostavat muualla hankitun osaamisen ja tutkintojen tunnustamista ja hyväksilukemista. Samoin kehitetään muualla hankitun
osaamisen dokumentointia. Tavoitteena on, että aikaisemmin hankittu osaaminen saadaan täysimääräisesti käyttöön työelämässä.

Osallisuutta tuetaan ottamalla maahanmuuttajajärjestöt ja -yhteisöt entistä paremmin osaksi työhön, jota tehdään kotoutumisen edistämiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriö kehittää kotouttamisen kumppanuusohjelmaa ja uusia yhteistyömuotoja julkisten ja yksityisten sekä järjestöjen välisen yhteistyön lisäämiseksi. Lisäksi syvennetään dialogia kuntien ja maahanmuuttajaryhmien kanssa siitä, mitä valtio ja kunnat sekä maahanmuuttajaryhmät voivat tehdä kotoutumisen edistämiseksi.

Lisätiedot:

Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma tähtää työvoiman maahanmuuton vahvistamiseen (tem.fi)

Töihin Suomeen – Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma työperusteisen maahanmuuton vahvistamiseksi (julkaisut.valtioneuvosto.fi)

Ajankohtaista