Hallituksen maahanmuuttopoliittisen ohjelman painopisteinä työperäisen maahanmuuton, kotoutumisen ja hyvien väestösuhteiden edistäminen

4.12.2017 10.43
Uutinen

Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma määrittää Suomen maahanmuuttopoliittisia linjauksia kuluvan hallituskauden ajalle. Sisäministeriön koordinoiman ohjelman valmistelu aloitettiin kesäkuussa 2017. Sen painopisteiksi on määritelty erityisesti toimenpiteet, joilla tuetaan työperäistä maahanmuuttoa, kotoutumista ja hyviä väestösuhteita eri ryhmien välillä. Maahanmuuttopoliittisen ohjelman on tarkoitus valmistua alkuvuonna 2018.

Ohjelma täydentää pääministeri Juha Sipilän hallituksen linjauksia, joihin kuuluvat hallitusohjelman lisäksi hallituksen maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet, turvapaikkapoliittinen toimenpideohjelma ja valtion kotouttamisohjelma vuosille 2016–2019.

Maahanmuuttopoliittinen ohjelma on valmisteltu rinnakkain työ- ja elinkeinoministeriön koordinoiman Talent Boost – Kasvua kansainvälisistä osaajista -toimenpideohjelman kanssa.

Valmistelussa on kuultu mm. järjestöjä ja elinkeinoelämän edustajia. Sisäministeriön ylijohtaja Jorma Vuorio kertoo valmistelun etenemisestä videolla:

Hallituksen maahanmuuttopoliittisen ohjelman valmistelu on käynnissä (youtube.com).

Lisätiedot:

Maahanmuuttopoliittinen ohjelma (intermin.fi)

Maahanmuuttopoliittisen ohjelman kuulemistilaisuus 31.10.2017, tallenne

Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategia

Valtion kotouttamisohjelma vuosille 2016–2019 ja Valtion periaatepäätös valtion kotouttamisohjelmasta (tem.fi)

Talent Boos -toimenpideohjelma (tem.fi)

Ajankohtaista