Hätätapausten vastaanottoon tarvitaan kuntapaikkoja – ennakkoon varautuneet kunnat voivat hakea lisätukea 11.12. mennessä

8.11.2017 10.59
Uutinen

Suomen vuosittain pakolaiskiintiössään vastaanottamista pakolaisista noin 10 prosenttia on hätätapauksia, jotka tarvitsevat UNHCR:n mukaan kiireellistä tai erittäin kiireellistä uudelleensijoitusta. Kiireellisen uudelleensijoituksen tarve johtuu kansainvälisen suojelun tarpeesta tai muista, esimerkiksi terveydellisistä tai humanitaarisista syistä. Vuonna 2017 yhä useampi kunta on sitoutunut ottamaan vastaan myös hätätapauksia. Loppuvuodelle tarvitaan edelleen kuntapaikkoja 13 Suomen kiintiöön valittavalle hätätapaukselle.

Ennakkoon hätätapausten vastaanottoon varautuneita kuntia tuetaan Sylvia-hankkeen lisätuella. Varautumisen tavoitteena on, että hätätapaukset pystyttäisiin vastaanottamaan kunnissa kiireellisyyden edellyttämässä aikataulussa. Lisätuen myöntäminen edellyttää, että kunta on sopinut alueensa ELY-keskuksen kanssa kirjallisesti etukäteen vähintään viiden hätätapauksen vastaanotosta vuoden 2017 aikana. ELY-keskus toimittaa tiedon sitoutumisesta työ- ja elinkeinoministeriöön ja Maahanmuuttovirastoon. Kunnat voivat pyytää lisätietoa hätätapauksista Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksiköstä.

Lisätukea voi hakea hätätapausten saavuttua kuntaan

Sylvia-hankkeen lisätuki vuonna 2017 kuntaan saapuneista hätätapauksista on kuntien haettavana 11.12.2017 asti. Lisätukea myönnetään 1000 €/vastaanotettu hätätapaus. Tukea haetaan, kun henkilöt ovat saapuneet kuntaan. Lisätukea ei makseta alle viisi hätätapausta vuoden 2017 aikana vastaanottaneille kunnille. Kunta voi hakea lisätuen loppuvuodesta 2017 vastaanottamistaan hätätapauksista vuoden 2018 aikana. Lisätukea haetaan suoraan työ- ja elinkeinoministeriön toteuttamasta Sylvia-hankkeesta. 

Lue lisää:

Ohjeet lisätuen edellytyksistä ja hakemisesta

Ajankohtaista