Helsinki kokoaa maahanmuuttajien työllistymistä edistävät palvelut saman katon alle – International House Helsinki aloittaa toimintansa joulukuussa

31.10.2017 11.06
Uutinen

Helsingin kaupunki yhdistää maahanmuuttajien työmarkkinoille sijoittumisen kannalta keskeiset neuvonta- ja viranomaispalvelut International House Helsinki (IHH) -asiakaspalvelupisteeseen. Henkilöasiakkaiden lisäksi IHH palvelee työnantajia ulkomaiseen työvoimaan liittyvissä kysymyksissä. Palvelu käynnistyy joulukuussa 2017 Uudenmaan maistraatin tiloissa Helsingin Albertinkadulla.

IHH:n henkilöasiakaspalvelun pääkohderyhmää ovat ulkomaalaistaustaiset henkilöt, jotka saapuvat seudulle työ- tai yrittäjyysperusteisesti sekä henkilöt, joilla on valmiudet työllistyä avoimille työmarkkinoille ilman laaja-alaisia tukitoimenpiteitä. Työnantajapalvelun toiminta-alueena on koko Uusimaa.

Asiakas voi tulevaisuudessa saada palvelupisteestä yhden käynnin aikana esimerkiksi tarvitsemansa väestörekisterimerkinnät, verokortin tai -numeron, henkilökortin, Kela-kortin sekä työnhakuun ja sen käynnistämiseen liittyvää opastusta.

Lisäksi testikäyttöön otetaan verkkopalvelu, joka auttaa asiakasta neuvonta- ja palvelutarpeen kartoittamisessa. Verkkopalvelu on kehitetty kotouttamisen osaamiskeskuksen ja Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun yhteisessä TEMWISIT-hankkeessa.

International House Helsinki on osa seudullista Töissä Suomessa -hankekokonaisuutta, jonka toteutukseen osallistuvat myös Espoon ja Vantaan kaupungit, Uudenmaan ELY-keskus, SAK ja Moniheli ry. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston ja Uudenmaan liiton osarahoittama.

Lisätiedot:

International House Helsinki (hel.fi)

Ajankohtaista