Ihmiskauppa.fi-sivusto on uudistunut

26.6.2018 8.56
Uutinen

Ihmiskauppa.fi-sivusto on uudistettu palvelemaan entistä paremmin sekä ihmiskaupan uhreja että ihmiskaupan vastaista työtä tekeviä.

Kesäkuussa 2018 uudistuneella ihmiskauppa.fi-sivustolla on tietoa muun muassa ihmiskaupasta ilmiönä, uhrien tunnistamisesta ja heidän ohjaamisestaan avun piiriin sekä auttamisjärjestelmästä ja lainsäädännöstä. Sivustolle on luotu oma osionsa ihmiskaupan uhrien auttajille. Lisäksi sivustolle avataan heinäkuussa 2018 chat-toiminto, jonka kautta saa yhteyden ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään.

Lisätiedot:

Ihmiskauppa.fi

Ajankohtaista