Ilman huoltajaa tulleiden edustajat saavat tuekseen verkkokoulutuksen

4.7.2019 10.56
Uutinen

Osaava edustaja -hanke alkaa syksyllä 2019 kehittää ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten edustajien koulutusta ja tukea. Tavoitteena on, että eri puolella Suomea toimivilla edustajilla on riittävä osaaminen edustajatehtävänsä hoitamiseen. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hallinnoimassa hankkeessa luodaan muun muassa edustajille suunnattu verkkokoulutus.

Hankkeessa luodaan myös 2–3 päivän mittainen verkkokoulutusta täydentävä lähikoulutusmalli. Koulutusmallia voidaan hyödyntää alueellisissa koulutuksissa edustajien osaamisen syventämiseen. Lisäksi hankkeessa pilotoidaan edustajille verkkopohjaisesti tarjottavan työnohjauksen mallia.

Koulutuksella varmistetaan alaikäisen edun toteutuminen

Tarve edustajien koulutuksen parantamiseksi on noussut esiin erityisesti vuoden 2015 jälkeen, jolloin Suomeen saapui yli 3 000 alaikäistä turvapaikanhakijaa ilman huoltajaa. Edustajan tehtävänä on käyttää maassa ilman huoltajaa olevan alaikäisen puhevaltaa erilaisissa viranomaistapaamisissa.

Aiemmin eri viranomaiset ja hankkeet ovat järjestäneet edustajille koulutusta epäsäännöllisesti. Syksyllä käynnistyvän hankkeen tavoitteena on parantaa edustajien osaamista, jotta alaikäisen edun ja oikeuksien toteutuminen voidaan varmistaa valtakunnallisesti.

Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden määrää ja siihen perustuen tarvetta rekrytoida uusia edustajia on erittäin vaikea ennustaa. Viranomaisten on varauduttava tilanteeseen, jossa uusia edustajia tarvitaan nopeasti erittäin paljon. Hankkeessa kehitettävä verkkokoulutus tavoittaa nopeasti uudet edustajat ja takaa alusta lähtien entistä paremmin lapsen edun valvonnan.

Työnohjauksesta apua kuormittaviin tilanteisiin

Työnohjauksen järjestäminen kuuluu yleensä työnantajalle, mutta edustajilla ei ole tavanomaista työnantajaa. Edustajan työ vaikeita asioita ja menetyksiä kokeneiden lasten ja nuorten kanssa on psyykkisesti kuormittavaa, joten heille halutaan tarjota mahdollisuus vertaistukeen ja työnohjaukseen.

Edustajaa kuormittavat myös tilanteet, joissa lapsen etu ei toteudu viranomaistyössä. Tällöin edustaja joutuu vaatimaan lapselle palveluita ja olemaan yhteydessä valvoviin viranomaisiin.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF) on myöntänyt Osaava edustaja -hankkeelle hanketukea 75 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, enintään 103 000 euroa. Tuki myönnetään ajalle 1.10.2019–30.11.2020. Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja se toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön ja Maahanmuuttoviraston kanssa.

Lisätietoa Osaava edustaja -hankkeesta on luvassa alkusyksystä.