Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeen käynnistämän Pakolaisten mielenterveyden hyvinvointia tukeva kotouttaminen kunnissa -koulutuksen ilmoittautumiset on avattu

12.10.2017 15.34
Uutinen

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen Kidutettujen kuntoutuskeskuksen kanssa ja koulutuksen kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijät, jotka kohtaavat työssään pakolaisia. Koulutukseen osallistuvilla oletetaan olevan perustiedot mielenterveyden hoitamisesta sekä pakolaisten kanssa työskentelystä.

Koulutuksella vahvistetaan kuntatyöntekijöiden osaamista mielenterveyden hyvinvoinnin tukemisessa, mielenterveysongelmien ja traumojen tunnistamisessa, hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoitoon ohjauksessa sekä monialaisen yhteistyön järjestämisessä kuntatasolla.

Koulutus on työpajatyyppistä, kestoltaan yhden työpäivän ja se järjestetään usealla eri paikkakunnalla. Koulutuksista ensimmäinen järjestettiin Lahdessa keskiviikkona 11.10. ja kouluttaja, psykologi Ferdinand Garoff kuvasi tilaisuutta antoisaksi ja osallistujia aktiivisiksi.

Seuraavat koulutukset ovat:

  • Pori 18.10.
  • Turku 19.10.
  • Helsinki 25.10.
  • Rovaniemi 2.11.
  • Mikkeli 8.11.
  • Kuopio 9.11.
  • Tampere 15.11.
  • Joensuu 29.11.
  • Kouvola 30.11.
  • Vaasa 13.-14.12. (Vaasassa jälkimmäinen tilaisuus on ruotsinkielinen)

Koulutuksiin voi ilmoittautua tapahtumakalenterissa olevien linkkien kautta.

Aiheeseen voi orientoitua etukäteen tutustumalla Sylvia-hankkeen aiempiin videoihin pakolaisten psykososiaalisen tuen tarpeiden tunnistamisesta. Syyskuussa kotouttamisen osaamiskeskuksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä järjestämän Maahanmuuttajan mielen hyvinvoinnin edistäminen arjessa -seminaarin kooste on myös katsottavissa kotouttamisen osaamiskeskuksen YouTube-kanavalla.

Lisätietoja:

Pakolaisten psykososiaalisen tuen koulutusvideot (youtube.com)

Maahanmuuttajien mielen hyvinvoinnin edistäminen arjessa (youtube.com)