Järjestöavustusta saaneiden hankkeiden kuvaukset julkaistu kotouttaminen.fi:ssä

5.3.2018 13.31
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi järjestöille yhteensä 600 000 euroa avustusta kotouttamistyöhön vuodelle 2018. Järjestötoiminnan kohderyhmää ovat alaikäisinä ilman huoltajaa tulleet, oleskeluluvan saaneet lapset, nuoret ja nuoret aikuiset. Avustusta saaneiden hankkeiden kuvaukset on nyt julkaistu kotouttaminen.fi:ssä.

Rahoitetuissa hankkeissa tuetaan toimintaa, jonka avulla luodaan ilman huoltajaa tulleille lapsille ja nuorille sosiaalisia siltoja suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen verkostoihin. Hankkeissa järjestetään esimerkiksi vapaaehtoisuuteen perustuvaa tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa sekä tutor- tai mentorointisuhteeseen perustuvaa toimintaa.

Järjestörahoituksen tarkoituksena on edistää kolmannen sektorin tekemää kotouttamistyötä.

Lisätietoja:

Järjestöavustusta saaneiden toimijoiden hankekuvaukset

Ajankohtaista