Kahdeksan hanketta edistämään Kasvua kansainvälisistä osaajista -teemaa

6.2.2018 10.19
Uutinen

Suomen rakennerahastot -ohjelman ensimmäisestä valtakunnallisesta Kasvua kansainvälisistä osaajista -hankehausta on saamassa rahoituksen kahdeksan hanketta. Hankkeissa luodaan seudullisia toimintamalleja, jotka tuovat lisää kasvun ja kansainvälistymisen näkökulmaa työ- ja elinkeinopolitiikkaan.

Rahoituksen suuruus on 3 miljoonaa euroa, josta EAKR-rahoituksen osuus on 1,7 miljoonaa ja ESR-rahoituksen 1,3 miljoonaa euroa. Kasvua kansainvälisistä osaajista -teemaa toteutetaan valtakunnallisesti. EAKR-hankkeissa rahoittajana toimii Uudenmaan liitto ja ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus.

EAKR-rahoitusta saa viisi hanketta, joista kaksi toimii Uudellamaalla ja muut Tampereen, Oulun ja Joensuun seuduilla. Hankkeissa luodaan ja testataan seudullisia toimintamalleja, joissa kansainvälistä osaamista hyödynnetään pk- ja kasvuyritysten voimavarana. Tavoitteena on tukea kansainvälisten osaajien pääsyä verkostoihin, globaalin liiketoiminnan kehittämistä sekä yrittäjävaihdoksia.

ESR-hankkeita käynnistyy kolme: Hämeenlinnassa, Kouvolan seudulla ja Tampereella. Myös näissä hankkeissa käynnistetään uusia seudullisia toimintamalleja edistämään kasvun ja kansainvälistymisen näkökulmaa työ- ja elinkeinopolitiikkaan.

Hankkeet toteuttavat hallituksen puoliväliriihessä vuonna 2017 käynnistämää valtioneuvoston yhteistä Talent Boost – Kasvua kansainvälisistä osaajista -toimenpideohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on lisätä Suomen houkuttelevuutta kansainvälisten osaajien parissa sekä kanavoida kansainvälisten osaajien asiantuntemus suomalaisyritysten kasvun, kansainvälistymisen ja innovaatiotoiminnan tueksi.

Kansainvälisillä osaajilla tarkoitetaan henkilöitä, joilla on korkeaa osaamista, kansainvälistä kokemusta, asiantuntemusta ja verkostoja – esimerkiksi opiskelijoita, tutkijoita, puolisoina Suomeen muuttaneita, työperäisiä maahanmuuttajia tai suomalaisia paluumuuttajia.

Lue lisää:

Kasvua kansainvälisistä osaajista (rakennerahastot.fi)

Talent Boost -toimenpideohjelma (tem.fi)

Ajankohtaista