PALOMA-käsikirja antaa ohjeita pakolaisten mielenterveyden tukemiseen

12.4.2018 10.22
Uutinen

Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallisessa kehittämishanke (PALOMA) on julkaissut käsikirjan, johon on koottu tietoa pakolaisuuteen liittyvistä mielenterveyden voimavara- ja riskitekijöistä sekä eri aloille kohdennettuja suosituksia, keinoja ja työkaluja pakolaisten mielenterveyden edistämiseen, ongelmien ehkäisemiseen, tunnistamiseen sekä hoitoon.

Käsikirjassa todetaan, että pakolaistaustaisilla on pääväestöä enemmän psyykkistä kuormaa ja mielenterveysongelmia. Monet pakolaiset ovat joutuneet kokemaan lähtömaissaan ja pakomatkan aikana monenlaista väkivaltaa ja turvattomuutta sekä menettäneet elämänsä tärkeitä ihmisiä. Suomessa pakolaiset kokevat epävarmuutta, kotoutumiseen liittyviä vaikeuksia ja sosiaalisten verkostojen puutteesta johtuvaa yksinäisyyttä sekä syrjintää.

Avun saamista pakolaisilla saattavat estää esimerkiksi mielenterveyteen liittyvät käsitykset ja häpeän kokemus sekä palvelujärjestelmän vieraus. Pakolaiset tarvitsevat tietoa mielenterveydestä ja niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat mielen hyvinvointiin. Pakolaisten kanssa työskentelevien ammattilaisten on tärkeää hahmottaa pakolaisuuden kuorma mielenterveydelle, osata tunnistaa apua tarvitsevat ja ohjata heidät tarvittaessa saattaen oikean tuen piiriin.

Lue lisää:

Pakolaisten mielenterveyden tukeminen Suomessa  PALOMA-käsikirja (julkari.fi)

Ajankohtaista